Місія, Візія, Цінності
Центр інноваційної освіти "ПРО.СВІТ" - це громадська організація, що об'єднує експертів освітньої галузі для підсилення спроможності освітян та освітніх інституцій втілювати зміни та стало розвиватись заради розвитку людського потенціалу в суспільстві.

"Ми віримо, що лише реформи освіти недостатньо. Адже будь-яка зміна згори має дуже нетривкий ефект, а кожна школа унікальна, тому ми працюємо безпосередньо з школами та громадами над тим, аби вони самостійно напрацьовували свою освітню стратегію, будували довіру та уважність через культуру співпраці, командну роботу, комунікацію як всередині школи -- вчителями, батьками, учнями, так і зовні -- з громадою, локальною спільнотою. Для того, щоб щодня покращувати навчальний досвід учнів. Це значно довший шлях, але більш фундаментальний, бо закладає основи сталого розвитку", - розповідає співзасновниця "ПРО.СВІТ" Лілія Боровець.

Зараз "ПРО.СВіТ" працює над дослідженнями та впровадженням навчальних програм для шкіл, підтримує спільноту агентів змін через краудфандинг GoFundEd, надає консалтингові послуги школам, базуючись на діагностуванні потреб.
Навіщо ми це робимо?
Ми прагнемо, щоб школи в Україні перетворювалися на відкриті організації, тобто готові змінюватися, шукати кращі рішення, безперервно навчатися та співпрацювати для підсилення змін в громаді, регіоні, країні.
Школи більше не є джерелом інформації, яку можна отримати у відкритому просторі. Натомість вони створюють середовище навчання, спроб та помилок, рефлексії та зростання для учня. Орієнтація на учня як важлива умова реалізації місії школи, проте недостатня.

Критичним є зв'язок із ширшим середовищем, тобто: школи перетворюються на центри взаємодії батьків, учнів, вчителів, бізнесу чи громадського сектору, інших представників громади (школи як центр громади). Це уможливлює партнерські відносини між усіма стейкхолдерами процесу, а також створює практичне та живе навчальне середовище у школі і за її межами, як для учнів, так і для вчителя, директора, батьків, інших учасників. Для цього школам необхідно сформувати бачення, вектор розвитку та залучати зацікавлені сторони до трансформацій.
Що для нас означає зміна?
Культура постійного вдосконалення
та освітня зміна
Коли директор та вчителі спільно аналізують всій досвід роботи, використовують позитивний та негативний зворотній зв'язок як щоденну практику, розглядають помилки як можливість подальшого розвитку.

Вона включає наступні елементи:
  1. Prioritizing learning for all members (вчителі навчаються безперервно як індивідуально, так і колективно);
  2. Fostering inquiry (виявлення, обговорення та долання помилок);
  3. Facilitating sharing of the knowledge (безперервний обмін досвідом та практиками, обговорення);
  4. Practicing democratic principles (кожен має право висловитися та запропонувати думку, ідею);
  5. Attending to human relations (розвиток відносин у колективі, підсилення довіри одне до одного, зворотній зв'язок);
  6. Providing for members self-fulfillment (особисті та професійні цілі у кожного вчителя, підсилення бажання зростати) (Collincon & Cook, "Organisationa learning, 2007).
Спроможні професійні спільноти – основа розвитку школи
Це освітяни, які працюють спільно безперервно через спільний аналіз ситуацій та практик та пошук кращих рішень для досягнення кращих результатів у роботі з учнями. Для таких спільнот - учень у центрі процесу (на основі підходу DuFour "Revisiting Professional Learning Communities at Work", 2008)
Культура
Базові припущення про те, яким є світ навколо або ким має бути, який певна група людей поділяє і цим визнаають свої думки, підходи, відчуття та дії та власну поведінку (Schein, 1996).
Наші цінності
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Ми не чекаємо на готові вказівки "згори", а беремо відповідальність за те, що відбувається навколо і пропонуємо рішення.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
Ми обираємо цілісний підхід до проблеми, дивимося на неї ширше, шукаємо зв'язки у середовищі.
ПРОЗОРІСТЬ
Ми відкрито розповідаємо про нашу діяльність та звітуємо про результати нашим клієнтам, партнерам, доброчинцям.
БЕЗПЕРЕРВНИЙ РОЗВИТОК
Ми постійно навчаємося, обмінюємося досвідом та створюємо середовище зростання для кожного в команді.
ДОВІРА
ТА СВОБОДА
Ми довіряємо одне одному та цінуємо право вибору і свободу кожного,
свобода = відповідальність.