Людмила Криворучка про методи "Філософія для дітей" і проблемно-орієнтоване навчання
Про методи "філософія для дітей" (Philosophy for Children) та проблемно-орієнтоване навчання (Problem Based Learning)
Учасники "Про.Навиків" дізналися від Людмили Криворучки, Директора Докторської школи ім. родини Юхименків Національного університету "Києво-Могилянська академія" під час другого модуля. Ми ж для вас написали короткий огляд курсу і відзняли інтерв'ю з експертом, щоб ознайомити вас з цими методиками.

Принцип методу "Philosophy for Children" дуже простий. Діти читають, прослуховують або переглядають матеріал зі своїм учителем. Потім їм дається деякий час на обдумування, щоб сформулювати свої власні питання до опрацьованого матеріалу. Далі діти один за одним озвучують свої питання, не вступаючи в дискусію, та разом вибирають питання, яке найбільше цікавить більшість учасників, і з допомогою вчителя обговорюють його. Завданням вчителя є створити середовище, де діти поважатимуть різні погляди своїх колег, вчитимуться ставити під сумнів свої припущення, аналізувати і обирати найкращі аргументи та судження.
Проблемно-орієнтоване навчання (PBL) – це метод, в якому учні вивчають предмет через вирішення певної проблеми у цій предметній області. До прикладу, малій групі студентів-медиків пропонується перелік симптомів та історія хвороби (у деяких випадках навіть пацієнт-актор) і вони мають дослідити проблему, поставити діагноз та призначити лікування, хоча попереднього досвіду роботи з пацієнтами з такими відхиленнями не мали. Метою PBL є допомогти студентам розвинути навики самостійного отримання та аналізу інформації, вирішення проблем, самостійного навчання, спільної роботи і внутрішньої мотивації.

Працюючи в групах над заданою проблемою, студенти визначають, що вони вже знають, якою інформацією володіють, як група, і що їм потрібно ще дізнатись, як і де отримати доступ до інформації, яка допоможе сформувати знання та вирішити проблему. Завданнями викладача є сприяти навчанню, підтримувати, направляти і слідкувати за навчальним процесом. Викладач повинен заохотити студентів брати на себе відповідальність за проблему, і спрямувати до самостійного пошуку рішень. Методика PBL пропонує відійти від традиційного уявлення про навчання, коли викладач читає лекції, а студенти – це пасивні споживачі інформації, та заохочує студентів брати активну участь у навчальному процесі.

Рекомендовані ресурси для розуміння методу Philosophy for Children:

www.youtube.com/watch?v=fp5lB3YVnlE
www.p4c.com/
www.phil4chil.ru
www.p4c.ru
www.sapere.org.uk/
www.p4c.org.nz/Resources.php
Людмила Криворучка про методи Philosophy for Children та Problem Based Learning
Людмила Криворучка, Директор Докторської школи ім. родини Юхименків Національного університету "Києво-Могилянська академія, про методи "філософія для дітей" (Philosophy for Children) та проблемно-орієнтоване навчання (Problem Based Learning)
Опис підготувала Дзвінка Завалій, керівник навчальної програми "Про.Навики"