Виклик для вчителя: знання vs навички vs цінності
Ольга Пашко, експерт програми «Про.Навики», сертифікований андрагог, тренер та коуч провела для учасників програми «Про.Навики» курс з цікавою назвою «Виклик для вчителя: знання vs навички vs цінності». Пропонуємо вам переглянути відео-підсумок та конспект з курсу.
Чому ці три слова (знання, навички, цінності) становлять виклик для вчителя?
Сучасна система освіти спрямована на отримання знань та їх відтворення. Основний акцент робиться на знаннях і коли планується урок, і коли виставляються оцінки. Проте, людям доводиться мати справу не лише з теоретичними знаннями (формул, фактів, визначних дат), але й вміти застосувати ці знання у реальних життєвих ситуаціях, тобто мати певний набір навичок, і також послуговуватись набором цінностей, ставлень до життя, який набирається протягом шкільних років.

У відео Ольга Пашко навела приклад навчальної ситуації та показала поєднання сфер знань, навичок та цінностей.Як пояснює експерт, у кожній навчальній ситуації ми розвиваємо наших учнів не тільки у сфері знань, як заплановано та передбачено навчальною програмою, але й у сфері навичок та цінностей також.
Найскладніше працювати зі сферою цінностей. Готуючи навчальний захід ми плануємо навчальні результати і, здебільшого, це планування стосується двох навчальних сфер – знань та навичок, та кроків (методів) викладання. Зазвичай, ми не плануємо певних інтеракцій, дій чи впливу на ціннісну сферу, але в кожній навчальній ситуації щось-таки відбувається та певні речі засвоюються на ціннісному рівні.
Рекомендація Ольги – педагогам варто ставити собі питання "Що зміниться у ціннісній сфері дитини після уроку?" Коли ви дасте собі відповідь на це питання, наступним кроком буде обрати правильні методи, які впливатимуть на установки, ставлення, ціннісне розуміння. В сучасній школі мало застосовують дискусійні методи, адже вони більш ресурсно-затратні. Але дискусії, коли учні висловлюють своє певне ставлення до епізодів з життя чи фільмів, суспільно-значимих текстів, сприяє толерантному ставленню до думки ближнього та ціннісному розвитку.

Про два дискусійні методи «філософія для дітей» та «проблемно-орієнтоване навчання» розповідала Людмила Криворучка у відео підсумку свого курсу по цих методах. Іншими релевантними методами для розвитку ставлення/цінностей є: групові проекти, відео з дискусією, рольові ігри (за умови правильного застосування методу).
Ольга також навела цікаві дані про зв'язок між навчальними методами і результатами та способом сприйняття:

Вчителі мають особливий статус та важливе місце у нашому житті, адже можуть впливати на всі три сфери: знань, навичок та цінностей; єдиним питанням є особиста мотивація вчителя, бажання торкатись всіх сфер, приділяти достатньо часу плануванню уроку та правильно обирати методи.

Рекомендована література від експерта:

  1. Драйден Г., Вос Дж., «Революція в навчанні»;
  2. Пашко О., «Навчання дорослих: виклики, специфіка, інтерактивні методи. Український досвід а регіональному економічному розвитку» (цю книгу можна взяти почитати в офісі «Про.Світ» за адресою вул.Св.Теодора,10);
  3. Бернфельд З., «Сізіф або межі виховання».
"Виклик для вчителя: знання vs навички vs цінності", Ольга Пашко
Ольга Пашко, експерт програми «Про.Навики», сертифікований андрагог, тренер та коуч