6 кроків до ефективного лідерства
Сьогодні питання лідерства в освіті важливіше, ніж будь-коли. Зростають потреби в часі для навчання та обсяги відповідальності. Історично знехтувані, соціально-емоційна та громадянська компетентності, зараз виявилися пріоритетними компонентами міжособистісної взаємодії. Лідери, які чітко усвідомлюють напрямок своєї роботи, мають прийняти шість ключових викликів.
На основі інтерв'ю Марка Голдберга з освітніми лідерами, а також спостережень Девіда Гергена, який працював у Білому домі (Eyewitness to Power, 2000), сформульовано ці виклики:
1
Повірте та спроектуйте
Лідери мають сформоване стійке переконання – чітке, лаконічне, мотивуюче, яке допомагає окреслити коло завдань та спланувати дії.
2
Розпочніть з простого
Успішне лідерство розпочинається з швидкого, впевненого старту. Це особливо стосується тих, хто бере на себе роль лідера вперше: лідери повинні надихати та вселяти впевненість. Найкраще розпочинати з незначних, потенційно переборних викликів, аніж із складних завдань. Це дасть Вам змогу продемонструвати себе як лідера, а також випробувати Ваш стиль лідерства разом з командою, навчитися разом долати невдачі.
3
Переконуйте та надихайте
Ефективним лідерам притаманні вміння переконувати та надихати. Лідери вміють висловити чітке та реалістичне бачення того, як організація виглядатиме в майбутньому, а також дати іншим усвідомити, що це бачення враховує їхні потреби, цілі та переконання. Лідер здатний змоделювати та комунікувати свої переконання таким чином, щоб надихнути команду до безперервної дії, навіть коли його немає поруч. Ваші партнери, які розділяють з Вами лідерські ролі чи обов'язки, повинні також прийняти та висловлювати це бачення.
4
Ведіть морально
Лідерам властиві стійкі моральні принципи. Щоб піти за лідером, люди мають бути переконані у його безпристрасності, справедливості, спрямованості на подолання труднощів, здатності зрозуміло висловлювати свої погляди. Звісно, не всі матимуть змогу відчути на собі усі ці риси лідера, лише найближчі партнери по команді.
5
Демонструйте відвагу та здатність до компромісу
Лідери достатньо сміливі, щоб пливти проти течії. Тому що лідерство, зрештою, це моральний обов'язок, лідери завжди готові ризикувати, протистояти тенденціям, демонструвати відвагу, проявляти наполегливість, вселяти впевненість в інших, бути гнучким в ситуаціях, що потребують компромісу. (В освітньому середовищі ці риси, зрештою, повинні передаватися від вчителя до учня, тому навчайте не лише предмету, але й демонструйте лідерські якості як приклад для наслідування.)
6
Оптимізуйте кожну ситуацію
Лідери вирізняються своєю майстерністю розуміти кожну ситуацію як окремий виклик, і приймати рішення, враховуючи конкретні обставини, а також мають високий рівень емоційного інтелекту.

Зрештою, лідерам необхідно володіти емоційним інтелектом для того, щоб оптимізувати ситуацію, швидко змобілізувавши свої лідерські здібності та необхідні ресурси, щоб надихати інших докласти максимальних зусиль. Лідери повинні сприяти тому, щоб партнери та зацікавлені сторони зрозуміли свою місію, усвідомили перспективу розвитку та прийняли свої обов'язки, щоб успішно співпрацювати, слідуючи за спільною метою. Безпосередні дії лідера обмежені, особливо у великих та складних освітніх структурах. Тому розподіл лідерських обов'язків є надзвичайно важливим для підтримки стабільного розвитку організації.
Не потрібно бути директором, його заступником чи президентом шкільної ради, щоб стати лідером у школі. Лідери – це люди, які роблять крок вперед для того, щоб організація досягла успіху. Вони приймають на себе відповідальність та пильно слідкують за всім, що відбувається у великій системі. Поміркуйте про сфери діяльності школи, в яких Ваша участь може допомогти зробити її кращою.
Автор статті: Моріс Дж. Еліас