Як сформувати команду вчителів?
Другий модуль "Школи 3.0" був присвячений командній роботі вчителів та лідерству директорів. Учасники з допомогою психолога і професійного тренера Лариси Пєтушкової розбиралися з тим, як зараз відбувається командна взаємодія та управління в їхній школі та до чого вони прагнуть прийти. Ми раді з вами поділитись деякими ефективними інструментами, які використовувала експертка і якими ви можете скористатися у своїй школі.
Усталимо поняття. Вправа за принципом "карусель"
Необхідні матеріали: стікери для кожного учасника, блокноти для фліп-чарту і маркери для 4 груп.

Завдання кожному – написати на стікері асоціацію до слова "команда". Потім учасники об'єднуються в 4 групи. Групи обговорюють та записують:

 1. визначення понять "група" та "команда", їхні характерні ознаки
 2. переваги та труднощі роботи в команді.
Презентують наробітки на фліпчарті.

Спойлер

Група – об'єднання мінімум двох осіб, пов'язаних взаємодією, яка приводить до того, що люди стають взаємозалежні. Характерні риси:

 • спілкування (взаємодія, інтеракція);
 • свідомість приналежності до групи;
 • формування групових норм – обов'язкових засад поведінки, порушення яких призводить до несхвалення зі сторони інших членів групи;
 • усвідомлення спільної мети;
 • структура групи;
 • потреби – люди об'єднуються в групи, тому що вірять, що група допоможе їм задовольнити визначені потреби або отримати якусь користь;
 • цілісність групи визначає, в якій мірі кожному з її членів залежить на тому, щоб залишатись у групі, працювати на її користь і брати участь у її діяльності.
Команда – це група з двох або більше людей, що взаємно доповнюють і взаємно замінюють одне одного в процесі досягнення поставлених цілей. Характерні ознаки:

 • наявність спільної мети;
 • інтенсивне співробітництво;
 • визначені статусно-рольові відносини;
 • лідерство (формальне чи неформальне);
 • згуртованість колективу;
 • відпрацьовані комунікативні зв'язки;
 • групові норми поведінки, усталені традиції;
 • схожість основних життєвих цінностей, установок;
 • специфічні методи вироблення колективних рішень;
 • сприятлива соціально-психологічна атмосфера.

Основні переваги роботи в команді:

 • підвищення якості управлінських рішень;
 • скорочення часу на пошук оптимальних варіантів рішень;
 • реалізація багатоаспектного підходу до розв'язання складних ситуацій;
 • спрощення втілення прийнятих рішень;
 • орієнтація на зміст і результати роботи;
 • виявлення найбільш талановитих виконавців, спроможних генерувати ідеї;
 • гнучкість розподілу завдань;
 • активізація ділової співпраці;
 • забезпечення доцільної інтеграції знань і досвіду;
 • урахування та узгодження різних інтересів і спрощення обміну інформацією;
 • подолання пасивної поведінки окремих членів колективу;
 • розв'язання конфліктних ситуацій;
 • згуртування членів колективу та підвищення їхньої мотивації;
 • скорочення плинності кадрів та запобігання опору змінам

Недоліки роботи в команді:

 • витрати часу на створення та організацію роботи команди;
 • поширення доступу до конфіденційної інформації;
 • обмеження спілкування учасників команди з іншими членами колективу;
 • затримка прийняття рішення за досягненням консенсусу;
 • зниження мотивації індивідуального успіху;
 • підвищення відповідальності;
 • домінування позицій визнаних авторитетів;
 • суперництво між членами команди.
Як розвиваються команди? Вправа "Кроки"
Необхідні матеріали: відмічена скотчем середина аудиторії, підготовлені завдання для 3 груп.

Завдання
Обираються два учасники-контролери. Інші учасники об'єднуються в 2 групи. Завдання учасникам груп – стати в шеренги, з'єднати зовнішні сторони стопи. За сигналом тренера, не розриваючи з'єднання, всім разом дійти до відміченої лінії.
Перший раз учасники не мають права обговорювати спосіб виконання завдання – лише перед другою спробою їм можна це зробити.

Після виконання завдання обговоріть:
 • Що відбувалося в групах?
 • Кому вдалося виконати завдання? Чому?
 • Які етапи формування команди ви спостерігали? Чим вони характерні?
Спойлер
Одні з найбільш популярних моделей – модель Такмана і Йенсена (1997) а також модель Коєна (1980) – виділяють 5 етапів розвитку групи.

Mодель Такмана і Йєнсена

 • Формування
 • Штурмування
 • Нормування
 • Виконання
 • Розпад

Модель Коєна

 • Декларація намірів набуття членства
 • Формування підгруп
 • Конфронтація
 • Підкреслення індивідуальних різниць
 • Співпраця
Командні ролі. Вправа "Конструкторське бюро"
Необхідні матеріали: 3 сирих яйця, 30 коктейльних паличок, скотч, папір, 3 таблиці для кожної групи. Учасники об'єднуються в 3 групи. Обираються 3 учасники-спостерігачі.
Завдання групам: створити виріб, який захистить яйце і воно не розіб'ється, якщо його кинути із 1,5-метрової висоти.
Завдання спостерігачам: спостерігати і записувати, які ролі виконували учасники груп.
Час на виконання: 10 хвилин.
Після випробування виробів – обговорення.

Питання до учасників груп:

 • Яким чином робили виріб?
 • Що допомогло?
 • Що заважало?
Питання до спостерігачів:
 • Які ролі ви спостерігали в командах?
 • Хто виконував декілька ролей?
Спойлер
Мередіт Белбін сформулював тезу про те, що не існує ідеального працівника, але можна створити ідеальну команду. У кожній команді можна описати конкретні функції, виконання яких необхідне для її існування. Спосіб виконання таких функцій називається роллю.
Белбін ствердив, що умовою ефективного функціонування команди є відповідний добір осіб, який забезпечить виконання різних ролей.

Він описав 8 ролей, які необхідні для команди:

 • координатор
 • локомотив/лідер
 • мислитель/індивідуаліст-творець
 • оцінюючий критик-аналітик
 • реалізатор
 • душа команди/член колективу
 • скрупульозний виконавець
 • фахівець.
Як розподіляються ролі у вашій команді? (може декілька осіб виконує ту саму роль, а деякі ролі не мають виконавців)
Як це впливає на функціонування команди?
На що вам необхідно звернути увагу?


Комунікація в команді. Рольова гра "Пірати Карибського моря"
Необхідні матеріали: ролі на кожного учасника в 3 командах.
Обирається експерт.

Учасники отримують ролі:

 1. капітан – має право перебивати розмову будь-кого;
 2. старший помічник – має право перебивати розмову будь-кого, крім капітана;
 3. штурман – має право перебивати розмову будь-кого, крім капітана і старпома;
 4. боцман-підлабузник – має право перебивати розмову всіх, крім капітана, старшого помічника і штурмана;
 5. матрос-блазень – має право перебивати розмову, всіх, крім капітана;
 6. матрос-маріонетка – має право перебивати розмову будь-кого, крім капітана і незадоволених матросів (кочегарів);
 7. незадоволені матроси (кочегари) – мають право перебивати розмову всіх, крім капітана і старпома;
 8. юнги – їх перебивають всі, вони – нікого.
Якщо учасник порушує правила, переводиться в юнги. Юнгу, який порушив правила, викидають за борт.
Завдання: домовитися про те, як будуть грабувати іспанський корабель із золотом і як будуть ділити награбоване.

Час на виконання:
7 хв.
Експерти спостерігають за тим, що відбувається в команді.
В ході попереднього аналізу учасників просять визначити можливі причини дискомфорту в рольовому спілкуванні.

Спойлер

Найчастіше з'ясовується, що домінантним людям досить складно виконувати ролі, які передбачають підпорядкування. Навпаки, людям доброзичливим і демократичним у спілкуванні буває складно виконувати ролі капітана і боцмана. В результаті аналізу група приходить до розуміння того, що якість виконання ділових ролей пов'язана з особистісними установками і цінностями людини.