Який ви лідер?
Директор – ключова особа у школі, від якої залежить поступ всієї організації. Часто перед директором постає виклик: як вибудувати командну роботу, заохочувати вчителів реалізувати свої амбіції та творити середовище, де зміни можливі? Усе це пов'язане з поняттям лідерства, яке ми обговорювали на модулі "Школи 3.0" з директорами та наставниками 7 шкіл-учасниць і експерткою Ларисою Пєтушковою.
Тип лідерства
Для початку визначте, який тип лідерства притаманний вам, пройдіть простий тест. Проаналізуйте:
Який тип
у вас?
Чим характеризується
цей тип?
Чи зустрічали ви інші типи лідерів?
Рівні лідерства
Ви можете бути лідером на різних рівнях.
Загалом виокремлюють 5 основних рівнів лідерства:
1
Рівень І – Посада
Це основний рівень лідерства. Він виникає з повноважень, які отримує лідер відповідно до посади. Ці повноваження зазвичай не виходять за межі, визначені посадою. Люди виконують розпорядження лідера, тому що вони зобов'язані це робити.
2
Рівень II – Дозвіл
Лідерство на цьому рівні здебільшого ґрунтується на міжособистісних відносинах. Це етап встановлення зв'язків та побудови спільноти. Основна увага лідера зосереджена на потребах та сподіваннях інших людей. Люди йдуть за лідером, тому що їм необхідно за кимось слідувати.
3
Рівень III – Діяльність
На цьому етапі починають з'являтись позитивні ефекти та досягаються заплановані цілі. Люди починають відчувати успіх. Люди йдуть за лідером з огляду на його заслуги для організації, з якою вони пов'язані.
4
Рівень IV – Надихання людей
На цьому етапі лідер допомагає людям у їх особистому розвитку. Справжнього лідера характеризує те, що його люди відмінно працюють. Справжнє лідерство – це вміння надихнути людей на діяльність. Люди йдуть за лідером з огляду на те, що він для них зробив.
5
Рівень V – Особистість
Це рівень, доступний лише лідерам з великим досвідом роботи з людьми і в організації.
Дайте собі відповідь на питання – на якому рівні зараз перебуваєте ви як лідер своєї освітньої організації?
Якості лідера
Подумайте, яким ваші підлеглі хочуть бачити лідера? Всі відповіді запишіть на фліп-чарті або у блокноті.
Таблиця рис керівника (Р. Колман та Г. Баррі "525 способів, як стати кращим менеджером")

Риса характеру
Відсоток вибраних менеджерів
Чесний
83
Компетентний
67
Передбачливий
62
Надихаючий
58
Розумний
43
Справедливий
40
Толерантний
37
Безпосередній
34
З розвинутою уявою
34
Надійний
33
Підтримуючий
32
Сміливий
27
Турботливий
27
Кооперативний
25
Зрілий
23
Честолюбивий
21
Рішучий
20
Стриманий
13
Лояльний
11
Незалежний
10
Яку рису з наведеної таблиці ви хочете додати до вашого переліку?
Віднайдіть у переліку рис ту, яка у вас розвинута, і ту, над якою потрібно попрацювати.

Подумайте:
Яким чином можна розвинути ці риси?
Що для цього потрібно зробити?
Стилі лідерства
Важливо підкреслити, що стиль лідерства не є вродженою якістю, а формується в процесі діяльності і змінюється, його можна коригувати та розвивати.

Різні дослідники мають різні класифікації стилів лідерства. Ми розглянемо класифікацію Левіна, Ліпіта та Вайта, які виокремлюють авторитарний, демократичний та ліберальний стиль лідерства.
1
Авторитарний стиль
Передбачає ухвалення всіх рішень керівником, визначеність рангів керівників, які мають право приймати рішення з певних питань. Структура керівництва є вертикально-ієрархічною. Це означає, що ухвалені на верхніх рівнях ієрархії рішення надходять униз як директиви, які не підлягають обговоренню — їх потрібно чітко виконувати. Усі керівники та підрозділи нижчих рівнів ознайомлені тільки зі своїм функціональним завданням, не завжди уявляють загальні цілі та сенс завдань.

Контроль та оцінювання якості діяльності підрозділу також є прерогативою вищого керівництва. Формально відповідальність покладена на управлінську ланку, яка приймає рішення й контролює процес, але реально в організаціях з авторитарним стилем управління у випадку невдач завжди виникає феномен «перекладання» відповідальності на нижчі рівні, тобто на виконавців.

Керівникам із таким стилем управління властиві завищена самооцінка, самовпевненість, агресивність, тотальний контроль за роботою підлеглих, схильність до стереотипів, безкомпромісне сприймання підлеглих та їхніх дій.

Найкраще виправдовує себе у випадку, коли:
 • у начальника напружені взаємини з командою, його не люблять (низький рівень довіри), або навпаки, у нього дуже хороші відносини з підлеглими (високий рівень довіри).
 • завдання добре відоме і просте, або навпаки, нове і дуже складне, вимагає великої кількості нових рішень.
 • мало часу на виконання завдання.
2
Демократичний стиль
Грунтується на колегіальному прийнятті рішень, широкій поінформованості управлінського апарату про розв'язувану проблему, цілі організації, а також поінформованістю усіх співробітників про виконання накреслених завдань і цілей.

Участь управлінців усіх ланок у процесі прийняття рішень сприяє тому, що кожний з них добровільно перебирає на себе відповідальність за свою роботу і усвідомлює її значущість у досягненні загальної мети. Функції контролю та оцінювання розподіляються між рівнями влади.

Співробітники є не просто виконавцями чужих рішень, а сприймають цілі організації як власні цінності та інтереси. Керівники нижчої ланки, як правило, репрезентують і обстоюють інтереси співробітників перед вищим керівництвом, що породжує зустрічний потік інформації від співробітників до керівництва.

Цей стиль активізує ініціативність співробітників, є передумовою нестандартних рішень, сприяє поліпшенню морально-психологічного клімату та загальної задоволеності співробітників організацією. За таких умов співробітники мають змогу навчатися один у одного по горизонталі, а керівник-демократ враховує індивідуально-психологічні властивості, потреби, інтереси підлеглих, обирає адекватно ситуації засоби впливу на них.

Рекомендований у випадку, коли:
 • керівник бажає побудувати відносини довіри та співпраці в команді, зміцнити взаємовідносини між підлеглими.
 • керівник бажає краще пізнати вміння та можливості своїх працівників.
 • керівник менш компетентний, ніж його працівники, у сфері завдання.
 • завдання вимагає творчих рішень, але вони не глобальні.
 • є багато часу на виконання завдання.
3
Ліберальне лідерство
Характеризують невисока активність, небажання і нездатність керівника приймати будь-які рішення, намагання уникнути будь-яких інновацій, перекладання виробничих функцій та відповідальності на інших керівників і підрозділи.

Підрозділи й організація неухильно втрачають свою мобільність, співробітники — мотивацію, ініціативу та інтерес до справ організації. Активні, творчо зорієнтовані співробітники починають використовувати робоче місце та час для діяльності, не пов'язаної з організацією.

Керівник часто діє залежно від свого емоційного стану, що призводить до застосування певного стилю керівництва або поєднання кількох стилів.

Проаналізуйте, який стиль лідерства більше притаманний вам і вашому закладу. Чи відповідає він завданням, що стоять перед лідером?
Ефективність лідерства
Насамкінець пропонуємо вам опитувальник, який допоможе оцінити можливу практичну діяльність в ролі лідера з точки зору її потенційної ефективності. Рекомендуємо заповнювати його не лише директорові, а і підлеглим. І потім узагальнити отримані результати.
Відповідайте лише "так" або "ні".
 1. Чи прагнете ви до використання в своїй роботі новітніх досягнень?
 2. Чи прагнете ви до співпраці з іншими людьми?
 3. Чи роз'яснюєте ви іншим причини і підстави рішень, що прийняли?
 4. Чи довіряють вам люди, які постійно або тимчасово підпорядковані вам?
 5. Чи залучаєте ви всіх виконавців спільної справи в обговорення пов'язаних з нею питань, якщо на вас покладений обов'язок ними керувати?
 6. Чи заохочуєте ви у підлеглих вам людей прояв самостійності, незалежності в роботі і ініціативи?
 7. Чи пам'ятаєте ви імена тих людей, з якими спілкуєтеся?
 8. Чи надаєте ви свободу дій своїм підлеглим в досягненні тих цілей, які ставите перед ними?
 9. Чи контролюєте ви хід виконання завдання підлеглими?
 10. Чи допомагаєте ви підлеглим, якщо вони цього потребують?
 11. Чи виражаєте ви вдячність підлеглому за добре виконану роботу?
 12. Чи прагнете ви шукати в людях кращі якості і орієнтуватися на них у спільній роботі?
 13. Чи знаєте ви про те, як щонайкраще використовувати позитивні якості, що є у ваших підлеглих, в роботі?
 14. Чи знаєте ви інтереси і потреби ваших підлеглих?
 15. Чи вмієте ви бути уважним слухачем?
 16. Чи дякуєте ви співробітникам за роботу у присутності інших?
 17. Чи робите ви зауваження своїм підлеглим?
 18. Чи відзначаєте ви хорошу роботу своїх підлеглих, докладаючи про підсумки вищому керівникові?
 19. Чи довіряєте ви своїм підлеглим?
 20. Чи прагнете ви доводити до підлеглих всю основну інформацію, що отримуєте від вищих керівників і організацій?
 21. Чи розкриваєте ви значення роботи, яку виконує кожний з ваших підлеглих, для загальної справи?
 22. Чи залишаєте ви собі і підлеглим час для планування роботи?
 23. Чи є у вас план підвищення своєї кваліфікації?
 24. Чи є у ваших підлеглих план підвищення їх кваліфікації (або схожі індивідуальні плани)?
 25. Чи постійно ви читаєте спеціальну літературу?
 26. Чи маєте ви бібліотеку новітньої літератури з вашого фаху?
 27. Чи піклуєтеся ви про стан свого здоров'я, збереження і підвищення працездатності?
 28. Чи любите ви виконувати складну, але цікаву роботу?
 29. Чи проводите ви особисте навчання своїх підлеглих з метою поліпшення якості і підвищення ефективності роботи?
 30. Чи знаєте ви про те, на які якості працівника необхідно орієнтуватися під час працевлаштування?
 31. Чи охоче ви займаєтеся розбором скарг і задоволенням персональних прохань підлеглих?
 32. Чи зберігаєте ви психологічну дистанцію в спілкуванні з підлеглими?
 33. Чи ставитеся ви до своїх підлеглих з увагою і пошаною?
 34. Чи упевнені ви в собі?
 35. Чи добре ви знаєте свої сильні і слабкі сторони?
 36. Чи часто ви проявляєте творчість в роботі?
 37. Чи регулярно ви підвищуєте свою кваліфікацію на спеціальних курсах, семінарах?
 38. Чи досить гнучко ви поводитеся, ухвалюючи рішення і спілкуючись з людьми?
 39. Чи готові ви змінити стиль свого керівництва, якщо буде потрібно?
Підрахуємо результати?
За кожну ствердну відповідь на запропоновані питання («так») нарахуйте собі 1 бал, а за кожну заперечну («ні») — 0 балів.
Якщо ви отримали від 30 до 39 балів, то ваш стиль керівництва вважається високоефективним.
Якщо сума балів виявилася в межах від 11 до 29, то стиль керівництва розглядається як середньоефективний.
Якщо загальна сума балів виявилася 10 і менше, то стиль керівництва розглядається як малоефективний і вам не варто бути керівником едагогічного колективу.

Сподіваємося, ви всі отримали понад 30 балів, та якщо ви потрапили до другої категорії, перечитайте статтю ще раз і попрацюйте над тими моментами, яких вам бракує для ефективного лідерства.