Фінансова автономія закладів освіти для громад
Освітня програма, штатні розписи, підвищення кваліфікації, створення освітнього середовища – усе це потребує фінансового забезпечення закладу освіти та ефективного розпорядження цими коштами.

У рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне і сприятливе середовище для навчання дітей» до нас приходили запити на онлайн-консультації щодо питань фінансової автономії. Ми вже писали про її можливості та складові, а у цій статті окреслимо послідовність кроків для її здобуття та ефективного впровадження.

Найефективнішим способом набуття фінансової автономії є ситуація, коли усі заклади освіти у громаді набувають її одночасно, тобто централізовано. Перехід одного або декількох закладів освіти на фінансову автономію є досить складним.
Покроково до фінансової автономії
1
Статус юридичної особи
Першим кроком і найважливішою правовою умовою для впровадження фінансово-економічної автономії закладів освіти є повна і послідовна реалізація закладом освіти статусу юридичної особи. Школа має стати повноправним суб'єктом цивільного права, яке чітко визначає юридичне регулювання відносин між школою й іншими суб'єктами господарювання, а також юридично регулює відносини між школою та органами управління освітою тощо. Про це зокрема йдеться у посібнику «Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи» від Шведсько-українського проєкту «Підтримка децентралізації в Україні».
2
Передача права на фінансову самостійність
Наступним кроком має стати передача засновником чи уповноваженим ним органом права на фінансову самостійність закладу освіти. Заклад освіти має розробити та запропонувати на сесії ради відповідної громади внесення змін до статуту закладу загальної середньої освіти, і після затвердження на сесії ー забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту.

Заклади освіти мають стати розпорядником бюджетних коштів третього рівня, внести зміни до бюджету громади у частині розподілу обсягів видатків з певної дати (зазвичай з 1 вересня поточного року) по КПКВК: 0111031 «Надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти (за рахунок освітньої субвенції)», 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти».
3
Ввести посаду бухгалтера в штат
Для самостійного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності до закладу освіти необхідно ввести посаду головного бухгалтера або бухгалтера в штат та внести зміни в штатний розпис цього закладу, відповідно до Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 2 вересня 2003 року № 269. Введення додаткової штатної одиниці також затверджується рішенням сесії ради відповідної громади, яка є засновником.
4
Реєстрація закладу загальної середньої освіти в місцевому Управлінні Державної казначейської служби Україн
Наступний крок ー це реєстрація закладу загальної середньої освіти в місцевому Управлінні Державної казначейської служби України.

Далі орган управління освітою, якому підпорядковується заклад освіти має передати основні засоби, обладнання та інші матеріальні цінності, бухгалтерську та облікову документацію закладу освіти та підготувати розподільчий баланс.

Забезпечення фінансової самостійності шкіл передбачає можливість не лише ефективно та оперативно використовувати виділені закладам освіти бюджетні кошти, але й легально отримувати та використовувати більше додаткових коштів (коштів спеціального фонду), зокрема від оренди приміщень, платних освітніх послуг, благодійних внесків, фандрейзингів та інших надходжень. Про алгоритм фандрейзингової кампанії йдеться у посібнику «Розвиток закладу загальної середньої освіти в умовах децентралізації».
Фінансове планування та бюджетування
Фінансування бюджетної установи здійснюється відповідно до кошторису ー головного планово-фінансового документу. Кошторис формується та затверджується на бюджетний період (календарний рік) і складається з двох частин ー загального та спеціального фондів. Кошторис визначає обсяги та напрямки спрямування коштів, необхідних для виконання школою своїх функцій.

Загальний фонд формується з коштів освітньої субвенції та коштів засновників. Спеціальний фонд формується з позабюджетних коштів, залучених школою. Але після залучення такі кошти стають бюджетними й підлягають бухгалтерському обліку (під дію правил обліку, оприбуткування та звітності державних бюджетних установ).Для того, щоб розпочати підготовку бюджетних документів до нового фінансового року, складають попередній фінансовий план. Фінансовий план допоможе реалізувати поставлені завдання та цілі. І якщо заклад освіти має розроблену стратегію розвитку, то саме на її основі розпочинають планування, додаючи прогноз джерел надходжень коштів.
Корисні ресурси
Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Про.Спільноти: безпечне і сприятливе середовище для навчання дітей», що реалізується Центром інноваційної освіти «Про.Світ» за підтримки U-Lead з Європою та у співпраці зі Службою освітнього омбудсмена.

Ця публікація була підготовлена за підтримки Європейського Союзу та Німеччини. Відповідальність за зміст цієї публікації несуть її автори, і вона жодним чином не відображає погляди Програми «U-LEAD з Європою», уряду України, Європейського Союзу та Німеччини.