Назад до Громадам - про освіту
04.12.2023
~ 5 хв.

Максимальна наповнюваність класів

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

З метою належної організації освітнього процесу кількість учнів у навчальних приміщеннях закладів освіти має відповідати вимогам Закону України “Про повну загальну середню освіту” (далі – Закон) та Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (далі – Санітарний регламент), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205, та не може порушувати права учнів (педагогічних працівників) на належні, безпечні та здорові умови навчання (праці) (частина 3 статті 12 Закону).

Будівля закладу освіти повинна забезпечувати оптимальні умови для організації освітнього процесу. Кількість учнів закладу освіти (крім тих, які здобувають освіту за дистанційною формою, а також будь-якою з індивідуальних форм) не повинна перевищувати його проєктну місткість (пункт 1 розділу ІІІ Санітарного регламенту).

Максимальна кількість учнів у класі

Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного, комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше:

 • 24 учнів, які здобувають початкову освіту (набирає чинності з 1 вересня 2024 року);
 • 30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту (частина 2 статті 12 Закону).

Під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом УкраїниПро затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, зупиняється дія положень частин другої та п’ятої статті 12 цього Закону щодо максимальної кількості учнів у класі (наповнюваності класу) державного, комунального закладу освіти, крім здобуття освіти за очною (денною) або вечірньою формою. Тобто під час дистанційного навчання наповнюваність класів може бути більшою, ніж 30 учнів, а в класі-комплекті може навчатися більше 12 осіб.

Максимальна кількість учнів у з’єднаному класі (класі-комплекті)

Початкова школа може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть навчатися в одному з’єднаному класі (класі-комплекті) або в різних класах. Освітній процес у такій школі може організовуватися одним чи кількома вчителями або в будь-якій іншій формі, яка є найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до державного стандарту початкової освіти.

Гранична наповнюваність таких класів-комплектів становить не менше 5 та не більше 12 осіб (частина 5 статті 12 Закону).

Максимальна кількість учнів в спеціальних закладах загальної середньої освіти

Наповнюваність класів (груп) у спеціальних закладах загальної середньої освіти визначається положеннями про такі заклади освіти. Наповнюваність спеціальних класів (груп) у закладах загальної середньої освіти має відповідати нормам наповнюваності класів (груп) у спеціальних закладах загальної середньої освіти (частина 4 статті 12 Закону).

Відповідно до Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр (далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221 “Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр”, гранична наповнюваність дошкільних груп (за наявності дошкільного підрозділу) визначається відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту” та нормативів, встановлених наказом МОН від 20.02.2002 № 128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”, але не більше 6 вихованців.

Гранична наповнюваність класів становить для учнів:

 • глухих – 8 осіб;
 • із зниженим слухом – 10 осіб;
 • з тяжкими порушеннями мовлення – 12 осіб;
 • сліпих – 8 осіб;
 • із зниженим зором – 12 осіб;
 • з легкими порушеннями інтелектуального розвитку – 12 осіб;
 • з помірними порушеннями інтелектуального розвитку – 6 осіб;
 • з порушеннями опорно-рухового апарату – 10 осіб;
 • зі складними порушеннями розвитку – 6 осіб;
 • з розладами аутичного спектра – 6 осіб.

Гранична наповнюваність класу, визначена цим пунктом, може бути збільшена відповідно до рішення директора спеціальної школи, але не більш як на одну особу. Клас створюється за умови наявності більш як 50 відсотків граничної наповнюваності класів (пункт 10 Положення).

У спеціальній школі можуть створюватися класи для дітей з порушеннями розвитку, що визначені підпунктами 1 і 2, 4 і 5 та 6 і 7 пункту 10 цього Положення. Гранична наповнюваність таких класів визначається згідно з підпунктами 1, 4 і 7 пункту 10 цього Положення відповідно до переважної кількості учнів, які мають такі порушення. У разі рівної кількості учнів з різними порушеннями розвитку у таких класах їх гранична наповнюваність визначається згідно з підпунктами 1, 4 і 7 пункту 10 цього Положення (пункт 11 Положення).

До одного класу спеціальної школи можуть зараховуватися учні різного віку за умови, якщо їх різниця у віці становить не більше двох років. Для учнів початкових класів можуть бути створені з’єднані класи початкової школи (класи-комплекти), які діють відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи, затвердженого наказом МОН від 05.08.2016 № 944.

Для виконання освітньої програми, у тому числі її корекційно-розвиткового складника, отримання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги), у спеціальній школі створюються групи подовженого дня для учнів одного або різних років навчання з урахуванням особливостей розвитку, гранична наповнюваність яких не може перевищувати наповнюваність класів.

Для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) в спеціальній школі можуть створюватися міжкласні групи (пункт 12 Положення).

Про мінімальну наповнюваність класів читайте в окремому розділі Довідника.