Назад до Громадам - про освіту
04.12.2023
~ 5 хв.

Особливості поділу класу на групи

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

Відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту” (далі – Закон), керівник закладу середньої освіти:

  • розподіляє учнів між класами (групами); 
  • приймає рішення про створення групи (груп) подовженого дня (за письмовими зверненнями батьків учнів), у тому числі інклюзивної та/або спеціальної, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством (частина 8, 9 статті 12 Закону).

Хто встановлює порядок поділу на групи

Порядок поділу класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) у державних, комунальних закладах освіти встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (частина 6 статті 12 Закону).

Оскільки зазначений Порядок не реалізований повною мірою, тому наразі чинним є Порядок поділу класу на групи при вивченні окремих предметів у закладах загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах” (додаток 2 наказу) (далі – Порядок). У майбутньому цей Порядок буде оновлено згідно з планом проведення реформи з впровадження Нової української школи.

Порядок поділу класів на групи та інші умови організації освітнього процесу в державних, комунальних закладах спеціалізованої освіти визначаються положеннями про них, затвердженими в установленому порядку (частина 6 статті 12 Закону).

Порядок утворення та організації діяльності груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (частина 9 статті 12 Закону).

Особливості застосування порядку поділу класу на групи

Міністерство освіти і науки України щорічно, перед початком нового навчального року, оприлюднює інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти, у яких повідомляє про порядок та зазначає особливості поділу на групи під час вивчення окремих навчальних предметів з урахуванням проведення реформи з впровадження Нової української школи.

У листі МОН від 16.09.2022 № 1/10848-22 Міністерство освіти і науки України рекомендовало норму щодо поділу класів на групи, передбачену цим Порядком, з предмета “Трудове навчання” застосовувати до предмета “Технології”, оскільки навчальний предмет “Технології” є сучасною назвою предмета “Трудове навчання”.

Мінімальна кількість учнів класів, що підлягають поділу на групи, при вивченні окремих предметів

Для забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) клас державного, комунального закладу освіти може ділитися не більш як на три групи з кількістю учнів не менше 8 осіб (частина 6 статті 12 Закону).

Також для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання (частина 7 статті 12 Закону).

Клас може ділитися на групи:

  • при вивченні української мови за умови наявності в класі понад 27 учнів; 
  • при поглибленому вивченні іноземної мови на групи з 8 – 10 учнів у кожній (не більше ніж 3 групи); при вивченні іноземної, що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи;
  • під час вивчення у 5-6 класах інтегрованого мовно-літературного курсу, клас може ділитися на групи не менше ніж на чотирьох уроках на тиждень, що відповідає мінімальному та рекомендованому тижневому навантаженню для вивчення української мови;
  • при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів – за умови не менше 8 учнів у групі;
  • при проведенні уроків з трудового навчання, технологій (окремо для хлопців і дівчат) – за умови наявності в класі понад 27 учнів, але не менше 8 учнів у групі;
  • при проведенні уроків з фізичної культури в 10-11 класах (окремо для юнаків і дівчат) – за умови наявності в класі понад 27 учнів, але не менше 8 учнів у групі.

Кількість учнів класів, що підлягають поділу на групи, при вивченні окремих предметів

При вивченні окремих предметів у закладах загальної середньої освіти для посилення індивідуальної роботи з учнями запроваджується поділ класів на групи, про що зазначається у додатку 2 наказу.

Предмети, при вивченні яких класи підлягають поділу на групиПри кількості учнів у класі
1. При проведенні уроків з трудового навчання крім загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, санаторних та спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) 
• 5-9-й класи: 
– міська місцевість 
– сільська місцевість 
• 10-12-й класи
більше 27
більше 25
більше 27
2. При вивченні української мови, яка вивчається як предмет: 
• у загальноосвітніх навчальних закладах (крім закладів з навчанням болгарською, кримськотатарською, польською, словацькою, румунською, угорською та іншими мовами) 
• у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням болгарською, кримськотатарською, польською, словацькою, румунською, угорською та іншими мовами у: 
– міській місцевості 
– сільській місцевості

більше 27

23 і більше
16 і більше
При вивченні інших мов (включаючи іноземну мову), які не є мовами навчання в закладі, а вивчаються як предметбільше 27
3. При вивченні мов національних меншиндві групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній
4. При вивченні різних іноземних мовдві групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній
5. При проведенні семінарських, лабораторних і практичних занять за лекційною формою навчання з профільних дисциплін у спеціалізованих школах (школах-інтернатах), гімназіях, ліцеях, колегіумах *більше 27, але не менше 8 учнів у групі
7. При проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерівклас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі
8. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу – 1-12-й класиклас ділиться на групи з 8-10 чол. у кожній (не більше 3 груп)
9. При поглибленому вивченні іноземної мови з 7-го класу – 7-12-й класибільше 27
10. При проведенні уроків з трудового навчання у 5-12-му класах у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для розумово відсталих дітей – у 4-10(11)-му класах)більше 7
11.При вивченні державної мови та інших мов, що вивчаються як предмет (включаючи іноземну мову), при проведенні уроків з трудового навчання і основ здоров’я та фізичної культури:
• у загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах)
• у загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: 
– 1-9-й класи 
– 10-12-й класи20


20
25 
* Поділ здійснюється за рішенням педагогічної ради закладу за умови, що гранично допустиме навчальне навантаження на учня не перевищуватиме загальну кількість годин, передбачених навчальним планом для даного класу з урахуванням поділу.

Заняття з лікувальної фізкультури в загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах) проводяться за групами з кількістю учнів не менше 7 осіб.

Заняття з лікувальної фізкультури в спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) проводяться за групами та індивідуально. Наповнюваність груп – 4-6 чоловік, згідно з медичними показаннями учнів.

Наповнюваність груп та поділ їх на підгрупи при організації трудової підготовки учнів у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті встановлюється в межах коштів, передбачених цьому комбінату загальноосвітніми навчальними закладами на таку підготовку учнів.