Назад до Громадам - про освіту
29.11.2023
~ 4 хв.

Особливості трудових відносин в умовах воєнного стану

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

Після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, у дію введено Закон України від 15.03.2022 № 2136-IX ”Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, що регулює трудові відносини, які спрямовані на забезпечення функціонування економіки України та захист прав працівників у період дії воєнного стану.

Зміна форми трудового договору

Для усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили роботодавець може укладати з новими працівниками строкові трудові договори під час дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника (стаття 2 Закону).

Встановлення випробування для працівників

При укладенні трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників (стаття 2 Закону).

Переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором

Роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей. Оплата праці за виконану роботу нараховується не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

Повідомити працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених частиною третьою статті 32 та статтею 103 Кодексу законів про працю України, повинні не пізніше як до запровадження таких умов (стаття 3 Закону).

Розірвання трудового договору

Трудовий договір можливо розірвати за ініціативою працівника й роботодавця (стаття 4, 5 Закону).

Особливості розірвання трудового договору в умовах воєнного стану читайте в окремому розділі Довідника.

Тривалість робочого часу

Може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо).

Для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, у період дії воєнного стану не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Тривалість відпочинку

Щотижневий безперервний відпочинок в умовах воєнного стану може бути скорочено до 24 годин. Під час дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53, частини першої статті 65, частин третьої – п’ятої статті 67, статей 71, 73, 78-1 Кодексу законів про працю України та частини другої статті 5 Закону України “Про відпустки”.

Якщо робочий час нормальної тривалості відповідно до частин першої та другої статті 6 встановлюється понад норму, встановлену відповідно до законодавства, тоді оплата праці здійснюється у розмірі, збільшеному пропорційно до збільшення норми праці (стаття 6 Закону).

Обмін документами, організація кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у роботодавця

Організація діловодства з питань трудових відносин, оформлення і ведення трудових книжок та архівного зберігання відповідних документів у районах активних бойових дій визначається роботодавцем самостійно, за умови забезпечення ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці.

Сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин, та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником (стаття 7 Закону).

Залучення до роботи в нічний час

У період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час без їхньої згоди:

  • вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року;
  • особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота (стаття 8 Закону).