Назад до Громадам - про освіту
04.12.2023
~ 5 хв.

Права керівників закладів освіти

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

Керівник закладу освіти у межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу:

 • здійснює безпосереднє управління закладом освіти;
 • несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти;
 • є представником закладу освіти і діє без довіреності у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами (пункт 1 статті 26 розділу III Закону України “Про освіту”) (далі – Закон).

Хто призначає керівника закладу освіти

Засновник закладу освіти призначає керівника закладу освіти у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Докладно про конкурсний відбір на посаду керівника закладу загальної середньої освіти читайте в іншому розділі Довідника.

Про призначення керівників закладів освіти в умовах воєнного стану читайте в окремому розділі Довідника.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти (пункт 2 статті 26 розділу III Закону).

Детально про кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти читайте в окремому розділі Довідника.

Які повноваження (права і обов’язки) має керівник закладу освіти:

 • організовує діяльність закладу освіти;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 • забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:
  • з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
  • розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб, та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
  • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
  • повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти  (пункт 3 статті 26 розділу III Закону).

Також керівник закладу освіти, відповідно до законодавства, установчих документів та колективного договору, має право встановлювати педагогічним і науково-педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проєктів тощо (пункт 7 статті 61 розділу VII  Закону).