Назад до Громадам - про освіту
04.12.2023
~ 8 хв.

Процедура закупівлі шкільних автобусів

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

Держава гарантує учням закладів загальної середньої освіти, що здобувають освіту не за місцем проживання, підвезення до закладів освіти на період навчання (стаття 56 Закону України “Про освіту”) (далі – Закон).

Якими нормативно-правовими актами регулюється перевезення школярів

Перевезення шкільними автобусами регулюється наступними нормативно-правовими актами:

Хто має право на підвезення до місця навчання

Органи місцевого самоврядування різних адміністративно-територіальних одиниць мають право прийняти з урахуванням потреб і пропозицій територіальних громад спільне рішення про організацію здобуття початкової, базової та профільної середньої освіти в закладі освіти (його філії) та забезпечення підвезення здобувачів освіти до нього і у зворотному напрямку (пункт 5 статті 13 Закону).

Органи місцевого самоврядування (районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад) забезпечують та фінансують підвезення до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку. За потреби – надають транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб, які пересуваються на колісних кріслах (стаття 66 Закону).

Необхідність підвезення здобувачів освіти до закладу освіти та у зворотному напрямку враховують під час розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами (стаття 78 Закону).

Як можна здійснити закупівлю шкільних автобусів

 • за кошти місцевого бюджету;
 • за рахунок субвенції, виділеної на придбання автобусів;
 • за рахунок залишків освітньої субвенції;
 • за допомогою міжнародних партнерів та донорів.

Нормативний документ, що регулює параметри шкільних автобусів

Національний стандарт ДСТУ 7013:2009 “Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів. Технічні вимоги”.

Процедура закупівлі шкільних автобусів

1. За кошти місцевого бюджету

Закупівля автобусів за кошти місцевого бюджету відбувається відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” за допомогою електронної системи публічних закупівель Prozorro. Перед організацією тендеру потрібно визначитись з переліком предметів закупівлі та запланувати кошти на їх придбання. Далі відбувається бюджетний процес, який триває до початку наступного року. Після проведення тендеру укладаються договори. Процес детально описаний в узагальненому листі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

2. За рахунок державної субвенції, виділеної на придбання автобусів

У 2023 році Кабінет Міністрів України затвердив Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів – постанова від 02.05.2023 № 418 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів” (далі – Порядок).

Згідно з постановою Кабміну – субвенцію на шкільні автобуси замовники можуть витрачати виключно з використанням Prozorro Market. Також визначено, що адміністратором, відповідальним за підготовку технічних завдань та кваліфікацію постачальників, є ДУ «Професійні Закупівлі». На основі консультацій з ринком ДУ розробили чіткі технічні та кваліфікаційні вимоги до автобусів та їх постачальників. Зокрема, обов’язковою є вимога локалізації виробництва автобусів в Україні.

Головним розпорядником субвенції є Міністерство освіти і науки України. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства (пункт 2 Порядку).

Субвенція спрямовується на придбання шкільних автобусів, зокрема спеціально обладнаних для перевезення маломобільних груп населення (далі — шкільні автобуси).

Під час закупівлі шкільних автобусів розпорядники субвенції повинні враховувати їх доступність для дітей з інвалідністю (пункт 3 Порядку).

Використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування:Використання субвенції здійснюється на засадах співфінансування:

1) для обласних бюджетів та бюджетів міських територіальних громад з індексом податкоспроможності більш як 1,1:

 • не більш як 70 відсотків — за рахунок субвенції;
 • не менш як 30 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

2) для бюджетів сільських та селищних територіальних громад з індексом податкоспроможності більш як 1,1:

 • не більш як 80 відсотків — за рахунок субвенції;
 • не менш як 20 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

3) для бюджетів місцевого самоврядування з індексом податкоспроможності не більш як 1,1:

 • не більш як 90 відсотків — за рахунок субвенції;
 • не менш як 10 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів;

4) для бюджетів місцевого самоврядування, з яких здійснюється фінансування закладів, що розташовані в селах (селищах), які мають статус гірських населених пунктів:

 • не більш як 95 відсотків — за рахунок субвенції;
 • не менш як 5 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути кошти державного фонду регіонального розвитку та міжбюджетних трансфертів із державного бюджету місцевим бюджетам.

Обов’язковою умовою фінансування за рахунок субвенції є попереднє спрямування коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням.

Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється згідно з розписом місцевих бюджетів (пункт 4 Порядку).

Закупівля шкільних автобусів здійснюється розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами з використанням електронного каталогу в установленому законодавством порядку (пункт 5 Порядку).

Попередня оплата за закупівлями шкільних автобусів здійснюється в порядку, передбаченому законодавством (пункт 7 Порядку).

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами згідно з укладеними договорами здійснюють отримання і розподіл придбаних шкільних автобусів відповідно до потреб та забезпечують їх поставку до закладів освіти (пункт 8 Порядку).

3. За рахунок залишків освітньої субвенції

Відповідно до підпункту 6 пункту 3 Порядку умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”, залишки коштів за субвенцією на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти, зазначених у цьому пункті, зокрема залишки можуть спрямовуватися, насамперед, на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей із закладів загальної середньої освіти, які будуть оптимізовані/об’єднані/реорганізовані.

4. За допомогою міжнародних партнерів та донорів

Можливе налагодження співпраці з міжнародними організаціями, які можуть надати необхідну допомогу у повному або частковому фінансуванні здійснення закупівель шкільних автобусів за кошти закордонних партнерів.