Назад до Громадам - про освіту
26.11.2023
~ 5 хв.

Призупинення дії трудового договору

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

У зв’язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України, до українського законодавства ввели нове поняття в трудовому праві – призупинення дії трудового договору. Дія трудового договору під час воєнного стану може бути призупинена.

Процедура призупинення дії трудового договору регулюється Законом України від 15.03.2022 № 2136-IX ”Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

Про особливості трудових відносин в умовах воєнного стану читайте в окремому розділі Довідника.

Особливості призупинення трудового договору

Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. Це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

Тобто, працівник звільняється від обов’язку виконувати роботу, визначену трудовим договором, а роботодавець звільняється від обов’язку забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи (коментар Міністерства економіки України).

Хто може ініціювати призупинення трудового договору

Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї із сторін на строк не більше ніж період дії воєнного стану. Тобто, ініціатором призупинення трудового договору можуть бути як роботодавець, так і працівник.

У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану, роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.

Призупинення дії трудового договору не може бути прихованим покаранням і не застосовується до керівників та заступників керівників державних органів, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади (стаття 13 Закону).

Про призупинення дії трудового договору роботодавець та працівник за можливості мають повідомити один одного у будь-який доступний спосіб.

Як відбувається комунікація між працівником та роботодавцем

У період дії воєнного стану сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин, та про будь-який інший доступний спосіб електронної комунікації, який обрано за згодою між роботодавцем та працівником (стаття 7 Закону).

Такими засобами електронних комунікацій можуть виступати, зокрема, електронна пошта, системи обміну миттєвими повідомленнями (коментар Міністерства економіки України). Для того, щоб повідомлення набули статусу офіційного документу, варто скріплювати їх електронним цифровим підписом (за наявності) та отримати попередню згоду працівника/роботодавця на обмін офіційними документами засобами електронного зв’язку.

Якщо сторони трудових правовідносин не надали згоди на обмін офіційними документами засобами електронного зв’язку, такі документи мають подаватись у паперовій формі з оригінальним підписом автора документу.

Як оформлюється призупинення трудового договору

Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому зазначається:

  • інформація про причини призупинення, у тому числі про неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки;
  • спосіб обміну інформацією;
  • строк призупинення дії трудового договору;
  • кількість;
  • категорії;
  • прізвища, ім’я, по батькові (за наявності);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) відповідних працівників;
  • умови відновлення дії трудового договору.

Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавець подає для погодження до військової адміністрації, яка здійснює свої повноваження на відповідній території (військові адміністрації населених пунктів та районні військові адміністрації, а за їх відсутності – обласні) (стаття 13 Закону).

Оплата праці, гарантійних та компенсаційних виплат

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї страхового випадку (стаття 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”). Тобто, у період призупинення трудового договору припиняється виплата заробітної плати й втрачається право працівника на матеріальне забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу).

Якщо працівник не згоден із призупиненням трудового договору

У разі незгоди працівника (працівників) із наказом (розпорядженням) роботодавця про призупинення дії трудового договору, працівником або профспілкою за дорученням працівника (працівників) відповідний наказ (розпорядження) може бути оскаржений до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його територіального органу (Державна служба України з питань праці), який, вивчивши зміст наказу (розпорядження) та підстави для його видання, за погодженням з військовою адміністрацією може внести роботодавцеві припис про скасування відповідного наказу (розпорядження) або про усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом, що є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису.

Приписи у разі оскарження наказу (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами, зазначеними в абзаці другому частини другої цієї статті Закону, можуть бути внесені роботодавцеві за погодженням з військовою адміністрацією.

Припис центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або його територіального органу може бути оскаржений роботодавцем протягом 10 календарних днів у судовому порядку.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України (стаття 13 Закону).