Назад до Громадам - про освіту
25.11.2023
~ 5 хв.

Реорганізація освітньої мережі в умовах воєнного стану

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

Формування якісної освітньої мережі є запорукою забезпечення рівного та якісного доступу до освіти на всій території України.

Мережа закладів загальної середньої освіти формується з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства (стаття 32 Закону України “Про місцеве самоврядування”), а реорганізація мережі закладів освіти здійснюється відповідно до статті 32 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

Хто приймає рішення про реорганізацію та утворення різних типів закладів загальної середньої освіти

У статті 32 Закону України “Про повну загальну середню освіту” зазначається про те, хто саме приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання закладу середньої освіти.

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник (засновники). У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учнів можливістю продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти. Докладно про ліквідацію закладу загальної середньої освіти читайте в окремому розділі Довідника.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу (стаття 32 Закону України “Про повну загальну середню освіту”).

Про особливості створення ліцеїв у громаді читайте в окремому розділі Довідника.

Громадське обговорення щодо реорганізації, зміну типу чи ліквідації закладу загальної середньої освіти

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти в сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника, що оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення (стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

У вересні 2023 року до Верховної Ради України подано законопроєкт 10083 про внесення змін до статті 32 Закону України “Про повну загальну середню освіту” щодо спрощення умов трансформації освітньої мережі, у якому пропонується скоротити термін оприлюднення проєкту рішення щодо оптимізації освітньої мережі з одного року до трьох місяців. Такі зміни сприятимуть ефективному впровадженню освітньої реформи, якою передбачено приведення закладів середньої освіти до нових типів, а також дозволять громадам уникнути дефіциту освітньої субвенції у 2024/2025 навчальному році й своєчасно здійснити, відповідно до законодавства, трансформацію освітньої мережі після громадського обговорення проєкту відповідного рішення засновника.

Особливості реорганізації освітньої мережі в умовах воєнного стану

Попри складнощі, пов’язані з воєнним станом, реформа Нової української школи триває, зокрема процес створення профільної школи, адже розвиток держави залежить від якості та доступності освіти. Задля забезпечення рівного доступу до освіти необхідно проводити роз’яснення для громадськості щодо необхідності реформи, а також щодо того, як саме будуть дотримані права учнів, батьків та педагогічних працівників внаслідок реорганізації. Також під час реорганізації потрібно враховувати міграційні та еміграційні процеси у громаді, оскільки внаслідок війни в деяких закладах освіти кількість учнів суттєво зменшилася. Але ці діти можуть повернутися назад як невдовзі, так і після закінчення повномасштабної війни.

Дотримання прав учасників освітнього процесу під час реорганізації закладів загальної середньої освіти

Освітній омбудсмен у своїй статті “Реорганізація освітньої мережі в умовах воєнного стану” зазначає, що для чіткого розуміння послідовності необхідних дій для здійснення якісної оптимізації освітньої мережі з дотриманням прав учасників освітнього процесу, засновник повинен вирішити наступні питання:

 • Які результати аналізу поточного стану та перспектив розвитку освітньої мережі: наявна демографічна ситуація та демографічний прогноз, спроможність, фактична та прогнозована наповненість освітньої мережі?
 • Які саме зміни пропонуються для реформування освітньої мережі, їх аргументація з погляду безумовного забезпечення права на освіту та підвищення якості освіти в результаті реформування?
 • Чи плануються у територіальній громаді заклади освіти до побудови та введення в експлуатацію протягом 1-5 років? Де саме запроєктовані до введення в експлуатацію заклади мають бути розміщені? Конкретні адреси?
 • Яким чином будуть дотримані права учасників освітнього процесу (що містить перелік уточнювальних запитань):
  1. учнів?
  2. батьків?
  3. вчителів?
 • Яким чином проведена комунікація з громадою стосовно планів реорганізації освітньої мережі?
Додаткова література та публікації: