Назад до Громадам - про освіту
26.11.2023
~ 5 хв.

Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

Педагогічне навантаження – це робочий час педагогічного працівника для здійснення освітнього процесу, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або посадовою інструкцією.

Норма педагогічного навантаження

Педагогічне навантаження на тиждень становить:

 • вихователя закладу загальної середньої освіти – 30 годин;
 • вихователя спеціального закладу загальної середньої освіти – 25 годин;
 • асистента вчителя у закладі загальної середньої освіти – 25 годин;
 • вчителя – 18 годин (частина 3, 4 статті 24 Закону України “Про повну загальну середню освіту” (далі – Закону).

Оплата праці педагогічних працівників

Розміри тарифних ставок педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України (частина 5 статті 24 Закону).

Діяльність вчителя

Норма педагогічного навантаження на одну тарифну ставку становить 18 навчальних годин на тиждень.

Додаткове навантаження, за яке встановлюються окремі доплати до тарифної ставки:

 • класне керівництво у 1-11 (12) класах;
 • перевірка навчальних робіт учнів;
 • завідування:

  – майстернями, кабінетами інформатики;

  – кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями;

  – структурними підрозділами закладів освіти;

  – навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками;

  – бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників;

 • за роботу в інклюзивних класах (групах);
 • обслуговування комп’ютерної техніки;
 • проведення позакласної роботи з учнями.

Інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, організаційної) діяльності, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства, трудовим договором та/або посадовою інструкцією (частина 3 статті 24 Закону).

Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження

Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується його керівником відповідно до вимог законодавства (частина 5 статті 24 Закону).

Керівник закладу освіти розподіляє навчальне навантаження між педагогічними працівниками, погоджуючи його з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися у закладі (пункт 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), що передбачається навчальним планом закладу освіти, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю (частина 5 статті 24 Закону).

Засновник або уповноважений ним орган, керівники закладів освіти та їхніх структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої укладеним письмовим трудовим договором та/або посадовою інструкцією (частина 2 статті 24 Закону).

Зменшення педагогічного навантаження

Педагогічне навантаження менше 18 годин керівник закладу освіти встановлює педагогічному працівнику тільки за письмовою згодою працівника.

Якщо у закладі освіти зменшилася загальна кількість педагогічного навантаження, і педагог не надає письмової згоди на зменшення навантаження, тоді керівник закладу освіти може зменшити чисельність штату педагогічних працівників, застосувавши норми статті 42 Кодексу законів про працю України.

Ця стаття передбачає, що при скороченні чисельності чи штату працівників через зміни в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

Про будь-які істотні зміни умов праці педагогічного працівника (систему та розміри оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення, скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо) керівник закладу освіти має повідомити педагогічного працівника не пізніше, ніж за два місяці до цих змін (стаття 32 Кодексу).

Але у період дії воєнного стану, згідно із Законом “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених частиною третьою статті 32 та статтею 103 Кодексу, здійснюється не пізніше як до запровадження таких умов.