Назад до Громадам - про освіту
03.12.2023
~ 7 хв.

Штатні нормативи закладів загальної середньої освіти

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

Штатний розпис – це документ, що встановлює структуру, штати і посадові оклади працівників. Штатний розпис містить назви посад, чисельність персоналу й оклади за кожною посадою (лист Мінсоцполітики від 27.06.2007 № 162/06/187-07).

Що визначають Типові штатні нормативи

Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць) й затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 “Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти”):

 • поширюються на всі типи закладів загальної середньої освіти, в тому числі опорні заклади загальної середньої освіти та їх філії; 
 • не поширюються на школи-інтернати усіх типів, санаторні школи, школи соціальної реабілітації, вечірні (змінні) школи, спеціальні заклади загальної середньої освіти та заклади спеціалізованої освіти, які створені відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

За рішенням засновника або уповноваженого ним органу в школах зі статусом експериментальних (авторських) закладів загальної середньої освіти всеукраїнського та регіонального рівня для впровадження дослідницької, експериментальної, інноваційної діяльності можуть вводитись додаткові посади працівників за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Типові штатні нормативи не встановлюють норми щодо визначення кількості вчителів. Кількість ставок вчителів визначається, виходячи з:

 • кількості годин за навчальними планами, розробленими на основі Типової освітньої програми, з урахуванням інваріантної та варіативної складових;
 • поділу класів на групи при вивченні окремих предметів; 
 • кількості годин, передбачених для індивідуального та групового навчання учнів;
 • інших вимог законодавства щодо організації освітнього процесу, з урахуванням норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.

У школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване у спеціальних класах, для здійснення освітнього процесу та проведення корекційно-розвиткових занять, що визначені робочим навчальним планом, вводяться посади:

 • вчителів-дефектологів (вчителя-логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога); 
 • інших спеціалістів з відповідною підготовкою.

У школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване в інклюзивних класах, для проведення корекційно-розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку, можуть вводитись посади вчителів-дефектологів (вчителя-логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога) за наявності навантаження не менше ніж 9 навчальних годин на тиждень, виходячи з норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень (пункт 5 наказу).

Про штатні нормативи закладів позашкільної освіти читайте в окремому розділі Довідника.

Як формуються штатні нормативи

Формування штату школи передбачається з урахуванням:

 • контингенту учнів;
 • кількості класів; 
 • режиму роботи;
 • площ та санітарного стану приміщень, будівель і споруд (пункт 1 наказу).

Штатний розпис школи розробляється в межах затвердженого центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування фонду заробітної плати, дотримуючись найменування посад, передбачених цими Типовими штатними нормативами (пункт 2 наказу).

При визначенні штатного розпису школи кількість учнів шестирічного віку, навчання яких організовано в закладі дошкільної освіти, не враховується. До школи з єдиним штатним розписом належить й опорна школа з її філіями, при формуванні штатного розпису якої враховується також кількість учнів (класів тощо) її філій (пункт 3 наказу).

За рахунок спеціального фонду можуть утримуватися інші посади, необхідні для надання платних послуг (пункт 4 наказу).

У разі виробничої необхідності, керівники закладів освіти мають право змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного закладу, в межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період.

Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

Про штатні нормативи закладів дошкільної освіти читайте в окремому розділі Довідника.

ТИПОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ
закладів загальної середньої освіти

Найменування посадиНормативна чисельність (максимальна)Умови введення
Директор1Посада директора вводиться у початкових школах (школах І ступеня) за наявності 20 і більше учнів, а також у всіх інших школах незалежно від кількості учнів і класів у них (в тому числі опорних):
Заступник директора з навчальної (навчально-виховної) роботи0,5при кількості 6-9 класів
1при кількості 10-20 класів
1,5при кількості 21-29 класів
2при кількості 30 і більше класів
Заступник директора з господарської роботи1Вводиться в міських школах та школах селищ міського типу з кількістю учнів понад 600 та в сільських – з кількістю учнів понад 400 осіб
Завідувач філії опорної школи1Посада завідувача філії вводиться за наявності у філії 20 і більше учнів. За наявності менше 20 учнів виконання обов’язків завідувача філії покладається на одного з учителів:
Заступник завідувача філії з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи в опорній школі0,5при кількості 6-9 класів у філії
1при кількості 10 і більше класів у філії
Завідувач господарства1Вводиться в міських та селищних школах з кількістю учнів від 100 до 600 та в сільських – з кількістю учнів від 80 до 400 осіб за наявності восьми і більше класів.
У початкових школах (школах І ступеня), філіях опорних шкіл така посада вводиться при кількості шести і більше класів
Педагог-організатор0,5при кількості 5-7 класів (з 1 по 9 клас)
1при кількості 8-37 класів (з 1 по 9 клас)
2при кількості 38 більше класів (з 1 по 9 клас)
ВиховательУ школах, що мають групи продовженого дня, вводиться посада вихователя для роботи групи продовженого дня залежно від загальної кількості годин роботи груп, виходячи з норми на ставку 30 годин на тиждень
0,5 (на один автобус)Вводиться додатково за наявності у школі організованого підвезення учнів шкільним автобусом для супроводу дітей (незалежно від кількості шкіл, що обслуговує автобус)
Асистент вчителя1Вводиться у школах, де запроваджене інклюзивне навчання, для роботи з учнями з особливими освітніми потребами з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються такі діти
Майстер виробничого навчання:Вводиться у школах, де організовано виробниче навчання з керування транспортними засобами, роботі на сільськогосподарських машинах, роботі на комп’ютері та іншій організаційній техніці:
з керування транспортними засобами1 посадана групу 35 учнів;
за кількістю учнів менше 35 – пропорційно кількості учнів
на сільськогосподарських машинах1 посадана групу 35 учнів. Учні в групі для практичного навчання роботі на сільськогосподарських машинах можуть комплектуватися як з однієї, так і з кількох шкіл
по роботі із комп’ютером та іншою оргтехнікою1 посадавводиться з розрахунку на чотири групи
Керівник гуртка, секції, студії0,5Вводиться в усіх школах:
при кількості 5 – 15 класів
1при кількості 16 – 30 класів
1,5при кількості 31 і більше класів.
Крім того, в школах на гурткову роботу військо-патріотичного та спортивного напряму передбачається додатково 0,5 посади керівника гуртка
Практичний психолог Соціальний педагогУ школах сіл та селищ:
0,25при кількості до 99 учнів
0,5при кількості 100 і більше учнів
0,75при кількості 200 і більше учнів
1при кількості 300 учнів
у школах міст:
0,5при кількості до 499 учнів
0,75при кількості 500 і більше учнів
1при кількості 700 учнів
Бухгалтер (головний бухгалтер)1Вводиться у школах, які ведуть самостійний бухгалтерський облік
Фахівець з публічних закупівель1За умови проведення школою системних циклічних закупівель щороку і постійного навантаження з адміністрування закупівельного процесу
Секретар (секретар-друкарка)0,5при кількості до 10 класів включно
1при кількості 11 і більше класів
Завідувач бібліотеки1Вводиться у школах, що мають 11 і більше класів
Бібліотекар0,5при кількості 5 – 10, або 25 – 29 класів
1при кількості 30 і більше класів
Лаборант0,25Додатково вводиться в опорній школі (для обслуговування філій) за наявності у неї не менше чотирьох філій з контингентом 20 і більше учнів у кожній філії
0,5Вводиться за наявності обладнаних кабінетів фізики, хімії та біології на кожні п’ять 7 – 11 класів, але не більше 3 штатних одиниць. У школах з контингентом менше 100 учнів посада лаборанта не вводиться
Інженер-електронік0,5За наявності навчального комп’ютерного комплексу з кількістю комп’ютерів 6 – 10 одиниць
1За наявності навчальних комп’ютерних комплексів з кількістю комп’ютерів більше 10 одиниць
Фахівець з охорони праціВводяться в штати шкіл за нормативами, визначеними наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255 “Про затвердження Типового положення про службу охорони праці”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 01.12.2004 за № 1526/10125
Гардеробник1Вводиться за наявності обладнаного гардеробу на 200 окремих місць.
За наявності другої зміни вводиться додаткова кількість гардеробників з розрахунку 1 штатна одиниця на 200 учнів, які навчаються в другу зміну і забезпечені місцями в гардеробі
Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель (або слюсар-сантехнік, столяр та інші)0,5при кількості до 7 класів включно
1при кількості 8 – 20 класів
1,5при кількості 21 – 37 класів
2при кількості 38 і більше класів.
У школах, що мають санітарно-очисні споруди, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель вводиться з розрахунку 1 штатна одиниця в зміну з урахуванням кількості робітників, передбачених цим пунктом
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування0,5при кількості 9 класів
1при кількості 10 і більше класів
Машиніст (кочегар) котельні2 штатні одиниці в змінуВводиться в школах, опорних школах, їх філіях, де опалення приміщень не передано в систему житлово-комунального господарства.
За наявності центрального опалення:
в котельнях, що опалюються твердими видами палива (торф, кам’яне вугілля), з поверхнею нагріву котлів понад 75 кв.м
1 штатна одиниця в змінув котельнях з газовим опаленням
2 штатні одиниці в змінув котельнях, що не обладнані автоматикою безпеки
Опалювач0,5 штатної одиниці опалювача на кожні 5 печей (але не менше 0,5 штатної одиниці на школу)За наявності пічного опалення
У школах з централізованим теплопостачанням (ТЕЦ), що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться штатна одиниця робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, а за наявності бойлерів, насосів – 1 посада такого робітника в зміну. Штатні одиниці кочегарів, опалювачів і робітників з обслуговування і поточного ремонту, передбачені цим пунктом, вводяться на опалювальний сезон. Із загальної кількості вказаних штатних одиниць машиністів (кочегарів) і робітників, передбачених цим пунктом, вводиться одна штатна одиниця (0,5 штатної одиниці опалювача) на рік
Водій автотранспортних засобів (автобуса)1На кожний автотранспортний засіб (автобус)
Лікар-педіатр1Якщо медичне обслуговування школи не здійснюється закладами охорони здоров’я, посада вводиться за наявності 1000 і більше учнів
Сестра медична0,5Якщо медичне обслуговування школи не здійснюється закладами охорони здоров’я, посада вводиться з розрахунку: при кількості 100 і менше учнів
1при кількості 101 і більше учнів
Сестра медична з дієтичного харчування0,25Додатково вводиться у філіях опорних шкіл за наявності 20 і більше учнів у філії
0,5При кількості від 60 до 200 учнів, які харчуються
1понад 200 учнів, які харчуються
Шеф-кухар1За умови, якщо школа самостійно організовує харчування
Кухар0,5У школах, які самостійно організовують харчування учнів 1 – 4 класів та інших учнів, які згідно з чинним законодавством забезпечуються харчуванням: до 60 учнів, що харчуються
160 – 100 учнів, що харчуються
1,5100 – 200 учнів, що харчуються
2понад 200 учнів, що харчуються
Підсобний робітник1У школах, які організовують харчування учнів самостійно
Комірник1У школах, які організовують харчування учнів самостійно
Двірник (садівник)Посада двірника вводиться у школах відповідно до встановлених законодавством норм площі, що прибирається. У школах, які мають фруктовий сад чи земельну ділянку з декоративними насадженнями площею не менше 1,5 га, додатково може вводитися штатна одиниця посади садівника
Сторож*Штатна одиниця посади сторожа вводиться з метою забезпечення охорони приміщень та споруд шкіл упродовж необхідного для цього часу, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони
Прибиральник службових приміщень0,5На кожні 250 кв.м площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на школу (опорну школу та її філії).
У школах, де заняття проводяться в другу зміну або є групи продовженого дня, додатково вводиться штатна одиниця з розрахунку 0,5 штатної одиниці на 250 кв.м площі, що використовується учнями цієї зміни або групами продовженого дня. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа стін, вікон, панелей. Крім того, може не враховуватися площа класних кімнат (кабінетів) 8 – 11 класів, якщо вона прибирається учнями цих класів
*Відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 № 105, загальна чисельність сторожів розраховується за формулою:
ЧЗС = ЧН х КН,
де: ЧН – нормативна чисельність за таблицею, осіб;
КН – коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо).
Прийнято КН = 1,15.

Норма чисельності сторожів визначається згідно із таблицею:

№ 
з/п
Кількість постів, 
од.
Тривалість охорони об’єкта на добу, год.
8121624
Чисельність, осіб
111,72,53,44,5
223,45,06,810,0
335,17,510,215,0
Крім того:
у школах, що мають один – чотири 9-11 (12) класи, кількість посад заступників директора збільшується на 0,5 штатної одиниці, п’ять і більше 9-11 (12) класів – на 1 штатну одиницю;
у спеціалізованих середніх школах I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови, ліцеях, гімназіях та колегіумах, які створені до набрання чинності законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту” та приведення статутних документів цих закладів у відповідність до законодавства, а також у ліцеях, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на декількох рівнях відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту», вводиться додатково посада заступника директора.
У межах вказаних норм за наявності двадцяти одного і більше класів має бути введено не менше 0,5 штатної одиниці посади заступника директора з виховної роботи.