Назад до Громадам - про освіту
25.11.2023
~ 10 хв.

Створення опорного закладу освіти

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

Відповідно до частини 6 статті 31 Закону УкраїниПро повну загальну середню освіту”, заклад загальної середньої освіти може мати статус опорного. Цією ж статтею визначено, що опорний заклад освіти – це заклад загальної середньої освіти, що має у своєму складі філії та/або здійснює підвезення здобувачів освіти, педагогічних працівників (за потреби) до цього закладу і у зворотному напрямку, а також:

 • забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами;
 • має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу;
 • має безпечне освітнє середовище;
 • спроможний відповідно до вимог Закону України “Про повну загальну середню освіту”забезпечувати здобуття на належному рівні початкової, базової та/або профільної середньої освіти на рівні державних стандартів.

Процедура створення та діяльність опорного закладу освіти визначаються Положенням про опорний заклад освіти (далі – Положення

Навіщо створюється опорний заклад освіти

Опорний заклад створюється, щоб забезпечити рівний доступ до освіти, модернізувати шкільну освіту та покращити освітню мережу.

Відповідно до пункту 4 Положення, опорний заклад освіти утворюється, щоб:

 • створити єдиний освітній простір та безпечне освітнє середовище;
 • забезпечувати рівний доступ осіб, зокрема з особливими освітніми потребами, до якісної освіти;
 • створити умови для здобуття особами початкової та базової середньої освіти, зокрема через проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків;
 • раціонально та ефективно використовувати наявні у закладах освіти ресурси, їх модернізувати.

Згідно з цим же пунктом Положення, для того, щоб виконувати свої завдання, в опорному закладі освіти створюється новий освітній простір. А новий освітній простір передбачає:

 • мотивуючий простір з новітніми технологіями дизайну, архітектури будівель та споруд, просторово-предметного оточення закладів освіти;
 • енергоефективні будівлі закладів освіти;
 • інклюзивне освітнє та безперешкодне (безбар’єрне) середовище в закладах освіти для осіб з особливими освітніми потребами;
 • умови для здобуття освіти із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних засобів та технологій;
 • використання матеріально-технічної бази закладів освіти для забезпечення всебічного розвитку особистості здобувачів освіти.

Новий освітній простір в опорному закладі формується з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, зокрема щодо розроблення проєктів будівництва закладів освіти (пункт 4 Положення

Корисним також буде інформаційний посібник, розроблений за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (станом на час написання рекомендацій та посібника – Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України) для надання інформаційної підтримки органам місцевого самоврядування в реалізації Нового Освітнього Простору в закладах освіти. Звертаємо увагу, що інформація в цих рекомендаціях станом на 23 жовтня 2017 року, а в посібнику – на 1 липня 2019 року, тому рекомендуємо перевіряти актуальність у частині нормативної бази при використанні цих рекомендацій і посібника та слідкувати за оновленнями на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

Кількість учнів в опорному закладі

Кількість здобувачів освіти опорного закладу (без урахування їх кількості у філіях) повинна бути не менш як 200 осіб (пункт 3 Положення).

Дії засновника щодо створення опорного закладу

Засновник утворює, ліквідовує, реорганізовує чи перепрофільовує (змінює тип) опорний заклад освіти відповідно до вимог законодавства (пункт 9 Положення).

Опорний заклад освіти є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку (пункт 3 Положення). Фінансування опорного закладу освіти та його філій здійснює засновник відповідно до законодавства (пункт 16 Положення). Докладніше про створення філій читайте в окремому розділі Довідника.

1. Етапи щодо рішення про утворення опорного закладу освіти

Для створення опорного закладу має бути потреба, а засновник повинен мати всі необхідні ресурси, насамперед фінансові, а також часові для перетворення закладу в опорний.

Для того, щоб прийняти рішення про утворення опорного закладу освіти, засновник:

 • аналізує рівень матеріально-технічного забезпечення та кадровий потенціал закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, що належать до сфери його управління, з урахуванням методичних рекомендацій МОН та Мінрегіону;
 • вивчає стан впровадження профільної середньої освіти у закладах освіти та якість надання освітніх послуг;
 • прогнозує витрати на зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів освіти та їх філій, створення в них нового освітнього простору, придбання шкільних автобусів для організації підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання, введення у разі потреби додаткових посад педагогічних працівників, створення безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з особливими освітніми потребами;
 • організовує проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо утворення опорних закладів освіти та їх філій (пункт 5 Положення.

Згідно з пунктом 7 Положення, засновник приймає рішення про утворення опорного закладу освіти та його філій відповідно до законодавства, в якому зазначаються:

 • особливості організації освітнього процесу в опорному закладі освіти та його філіях;
 • порядок організації підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання відповідно до розкладу уроків опорного закладу освіти та його філій;
 • питання забезпечення сучасною матеріально-технічною базою опорного закладу освіти та його філій;
 • інші питання діяльності опорного закладу освіти та його філій.

Засновник опорного закладу забезпечує підвезення здобувачів освіти, педагогічних працівників (у разі потреби) до зазначеного закладу і у зворотньому напрямку відповідно до законодавства (пункт 14 Положення).

2. Проведення конкурсу на визначення опорного закладу

Відповідно до пункту 6 Положення, засновник проводить конкурс, щоб визначити опорний заклад серед підпорядкованих йому закладів. Умови проведення конкурсу також затверджує засновник. Під час проведення конкурсу обов’язково враховуються:

 • рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами;
 • наявність сучасної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів природничо-математичного та іншого спрямування, лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету тощо);
 • укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;
 • наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання.

Правова діяльність опорного закладу та організація освітнього процесу в такому закладі

Опорний заклад освіти діє на підставі установчих документів – статуту опорного закладу освіти. Установчі документи закладу затверджуються засновником опорного закладу освіти та розробляються відповідно до:

Опорний заклад освіти та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Закону України “Про освіту”, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням особливостей організації освітнього процесу (пункт 11 Положення). Освітній процес в опорному закладі освіти організовується відповідно до освітньої програми опорного закладу освіти (пункт 12 Положення).

Директор опорного закладу, зокрема:

 • визначає навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес в опорному закладі освіти, відповідно до законодавства;
 • встановлює структуру навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) і режим роботи у межах часу, передбаченого навчальним планом.
 • затверджує розклад уроків складається відповідно до навчального плану (пункт 12 Положення).
 • розробляє і затверджує штатний розпис на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених МОН (пункт 15 Положення).
Додаткова література та публікації:
 • Новий освітній простір: Рекомендації Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – 2017.
 • Новий освітній простір. Мотивуючий простір: Інформаційний посібник // Д. Косенко, А. Седоченко. – 2019.