Назад до Громадам - про освіту
29.11.2023
~ 7 хв.

Сумісництво керівників закладів освіти та представників органів управління освітою

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці, уклавши трудовий договір на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін (стаття 21 Кодексу законів про працю України).

Але у листопаді 2022 року втратила чинність низка нормативних документів щодо сумісництва:

 • постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. № 245 “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”;
 • наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. № 43 “Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”.

Також були внесені зміни до Закону України “Про запобігання корупції” (далі — Закон).

Сумісництво та викладацька діяльність

Сумісництво — це виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця – фізичної особи (стаття 102-1 Кодексу законів про працю України та стаття 19 Закону України “Про оплату праці”).

Викладацька діяльність — це діяльність, яка спрямована на формування знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувачів освіти (лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар тощо), та яка провадиться на основі відповідного трудового або цивільно-правового договору:

 • педагогічним (науково-педагогічним) працівником;
 • самозайнятою особою (крім осіб, яким така форма викладацької діяльності заборонена законом);
 • іншою фізичною особою (пункт 4 частини 1 статті 1 Закону України “Про освіту”).

Відповідно до пункту 3.2.2 Рішення Конституційного Суду України від 06.10.2010 № 21-рп/2010, наукова і викладацька діяльність є видами інтелектуальної і творчої діяльності, що спрямована на одержання, поширення, використання нових знань, фахових навичок, їх практичне застосування.

Яка робота керівників закладів освіти не є сумісництвом

Керівники закладів загальної середньої освіти мають право займатися викладацькою діяльністю та виконувати гурткову роботу у своєму закладі освіти. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/1274-23 від 27.01.2023 р. “Про право працівників закладів освіти займатися викладацькою діяльністю в своєму закладі освіти”, виконання викладацької чи гурткової роботи дозволено керівним та іншим працівникам закладів освіти у цьому ж закладі освіти в межах свого робочого часу за основною посадою в межах, визначених пунктом 91 Інструкції № 102, тому така викладацька чи гурткова робота не є сумісництвом.

Зазначимо, що, відповідно до пункту 91 Інструкції № 102, ці межі є наступними:

 • керівні працівники закладів освіти, керівники фізичного виховання центрів допризовної підготовки можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин та тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку);
 • керівні працівники закладів дошкільної освіти можуть виконувати роботу вихователів у цій же установі в обсязі не більше 18 годин на тиждень;
 • директори та їх заступники у сільській місцевості при відсутності вчителів або викладачів з відповідних предметів можуть вести викладацьку роботу в обсязі не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік) з дозволу відповідного органу управління освіти;
 • директори, їх заступники по навчальній роботі в дитячих музичних, художніх школах, школах мистецтв, школах загальної музичної освіти можуть вести викладацьку роботу в середньому не більше 12 годин на тиждень, якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад;
 • інші працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу або заняття з вихованцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин на день (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку);
 • у випадках, коли вищезгадані працівники отримують на основній посаді 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в 1-4 класах — до 20 годин на тиждень.

Оплата праці за викладацьку діяльність та роботу в гуртках, які не є сумісництвом

Працівникам за норму годин, визначену у пункті 91 Інструкції № 102, оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому, відповідно, для вчителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією) (пункт 91 Інструкції № 102).

За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв’язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену у цьому пункті, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік (пункт 91 Інструкції № 102).

Залучення працівників інших закладів, установ, підприємств та організацій до педагогічної (викладацької) роботи у заклади освіти, виконання якої не є сумісництвом

Як ми вже зазначали, частина нормативних документів щодо сумісництва втратили чинність у листопаді 2022 року. Серед них, зокрема, наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. № 43 “Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій”. Із втратою чинності цього наказу працівники інших закладів, установ, підприємств та організацій втратили право залучатися до педагогічної (викладацької) роботи в іншому закладі освіти у робочий час, виконання якої в робочий час було можливим з дозволу керівника підприємства, установи, організації без утримання заробітної плати (зокрема педагогічну роботу з погодинною оплатою праці в обсязі не більше 240 годин на рік).

У листі № 1/1274-23 від 27.01.2023 р. “Про право працівників закладів освіти займатися викладацькою діяльністю в своєму закладі освіти” МОН рекомендувало для продовження виконання такої педагогічної роботи у закладах освіти залученими працівниками з інших закладів, установ, підприємств та організацій (в обсязі не більше 240 годин на рік з погодинною оплатою праці), та оскільки така робота виконувалася з дозволу керівника підприємства, установи, організації за основним місцем роботи, відкоригувати графіки роботи таких працівників за основним місцем роботи, керуючись нормами статті 60 Кодексу законів про працю України (застосування гнучкого графіку роботи), надавши їм можливість здійснювати викладацьку (педагогічну) діяльність за затвердженим у закладах освіти розкладом.

Також Міністерство освіти і науки України зверталося до Міністерства економіки України щодо необхідності розробки проєкту рішення Кабінету Міністрів України, щоб дозволити здійснювати окремі види викладацької (педагогічної) діяльності в певних обсягах і з погодинною оплатою в межах основного робочого часу.

Освітній омбудсмен також порушував проблему сумісництва та викладацької діяльності у відповідному роз’ясненні.

Конфлікт інтересів у керівників закладів освіти, які працюють за сумісництвом

Якщо керівник закладу освіти працює за сумісництвом у своєму ж закладі освіти (тобто у своєму закладі крім основної роботи виконує іншу оплачувану роботу на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час), у нього виникає конфлікт інтересів щодо себе самого як керівника закладу та працівника-сумісника. Докладно про те, що робити в разі конфлікту інтересів, читайте у “Методичних рекомендаціях” НАЗК.

Якщо керівник закладу освіти працює за сумісництвом в іншому закладі освіти — тоді конфлікт інтересів у нього не виникає, адже він підпорядковується керівнику закладу освіти, в якому працює за сумісництвом.

Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Стаття 25 Закону України “Про запобігання корупції” встановлює обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності для певних осіб.

Для початку з’ясуємо, кого у сфері освіти стосується цей Закон. Суб’єктами, на яких поширюється дія Закону, є, зокрема, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування (підпункт “в” пункту 1 частини 1 статті 3 цього Закону), а також посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини 1 цієї статті (підпункт “а” пункту 2 частини 1 статті 3 Закону). Працівники органів управління освітою є посадовими особами місцевого самоврядування. Керівник, заступник керівника, відповідно до статті 1 Закону, є посадовими особами юридичної особи публічного права.

Забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України, особам, які зазначені у пункті 1 частини 1 статті 3 цього Закону (тобто, зокрема, представникам органів управління освітою).

Тобто працівники органів управління освіти мають право займатися викладацькою та науковою діяльністю. Але звертаємо увагу, в “Методичних рекомендаціях” НАЗК зазначає, що викладацька, наукова, творча діяльність можуть бути видами підприємницької діяльності. У такому разі, якщо посадова особа органів місцевого самоврядування займається цими видами діяльності як ФОП, тоді вона порушує п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону.

Також звертаємо увагу, що керівників закладів загальної середньої освіти стаття 25 Закону щодо сумісництва не стосується, але, як ми вище описували, у певних ситуаціях у керівників закладів освіти, які працюють за сумісництвом, виникає конфлікт інтересів.

Додаткова література та публікації:
 1. Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції // НАЗК. — 21.10.2022.
 2. Працівники закладів освіти мають право викладати у своєму закладі освіти понад ставку – роз’яснення МОН // Сайт освітнього омбудсмена України.— 02.02.2023.