Назад до Громадам - про освіту
03.12.2023
~ 7 хв.

Як закладу освіти здобути фінансову автономію

матеріал підготовлено у співпраці з
Службою освітнього омбудсмена

У Законі України “Про освіту” визначено, що держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти. А обсяг автономії закладів освіти визначається цим Законом, спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти в частині використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах, затверджених кошторисами обсягів (стаття 59 Закону України “Про повну загальну середню освіту”), зокрема на:

  • формування структури закладу загальної середньої освіти, кошторису та подання його на затвердження;
  • формування  штатного розпису працівників та тарифікації педагогічного персоналу відповідно до чинного законодавства;
  • визначення оплати праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
  • самостійна закупівля товарів та послуг, зокрема поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладів загальної середньої освіти, відповідно до чинного законодавства;
  • оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;
  • укладення, відповідно до законодавства, цивільно-правових угод (господарських договорів) для забезпечення діяльності закладу освіти;
  • визначення позабюджетних джерел фінансування, включаючи здачу в оренду незадіяних шкільних площ, виробничих, допоміжних чи технічних приміщень, розвиток підсобного господарства тощо.

Кроки щодо набуття фінансової автономії закладу освіти:

Набуття статусу юридичної особи

У посібнику “Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи”, виданому Шведсько-українським проєктом «Підтримка децентралізації в Україні», зазначається, що найважливішою правовою умовою для впровадження фінансово-економічної автономії закладів освіти є повна і послідовна реалізація закладом освіти статусу юридичної особи. Школа має стати повноправним суб’єктом цивільного права, яке чітко визначає юридичне регулювання відносин між школою й іншими суб’єктами господарювання, а також юридично регулює відносини між школою та органами управління освітою тощо.

Передача закладу освіти права на фінансову самостійність

Наступним кроком має стати передача закладу освіти засновником чи уповноваженим ним органом права на фінансову самостійність.

Досвід громад показує, що найефективнішим способом набуття фінансової автономії є ситуація, коли усі заклади освіти в цій громаді набувають її одночасно, тобто централізовано. Перехід одного або декількох закладів освіти на фінансову автономію є досить складним.

Надаємо вам орієнтовний перелік необхідних кроків, які варто здійснити для набуття фінансової автономії.

Розробка документів для прийняття на сесії відповідної громади

Перш за все розробляються документи для прийняття на сесії відповідної громади.

Рішенням сесії та управління освітою мають визначити заклад освіти  розпорядником бюджетних коштів третього рівня та внести зміни до бюджету громади у частині розподілу обсягів видатків з певної дати (зазвичай з 1 вересня поточного року) по КПКВК: 0111031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок освітньої субвенції)», 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти».

Заклад освіти має розробити та запропонувати на сесії ради відповідної громади  внесення змін до статуту закладу загальної середньої освіти, і після затвердження на сесії  забезпечити державну реєстрацію нової редакції  статуту.

Введення посади бухгалтера в штат закладу освіти

Для самостійного ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності до закладу освіти необхідно ввести в штат одну штатну одиницю (головного бухгалтера або бухгалтера) та внести  зміни в штатний розпис цього закладу, відповідно до Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 2 вересня 2003 року № 269. Введення додаткової штатної одиниці також затверджується рішенням сесії ради відповідної громади, яка є засновником.

Реєстрація закладу загальної середньої освіти в місцевому Управлінні Державної казначейської служби України

Наступний крок – це реєстрація закладу загальної середньої освіти  в місцевому Управлінні Державної казначейської служби України.

Передача основних засобів, обладнання та інших матеріальних цінностей

Далі орган управління освітою, якому підпорядковується заклад освіти, має передати основні засоби, обладнання та інші матеріальні цінності, бухгалтерську та облікову документацію закладу освіти та підготувати розподільчий баланс.

Розробка кошторису закладу освіти

Кошторис школи, відповідно до пункту 30 статті 2 Бюджетного кодексу України, є головним планово-фінансовим документом бюджетної організації. Кошторис формується та затверджується на бюджетний період (календарний рік) і складається з двох частин – загального та спеціального фондів. Кошторис визначає обсяги та напрямки спрямування коштів, необхідних для виконання школою своїх функцій.

Загальний фонд кошторису закладу загальної середньої освіти формується з коштів освітньої субвенції, яка передається з Державного бюджету та власних коштів бюджету засновника. Спеціальний фонд включає в себе позабюджетні кошти, залучені школою. При цьому, після залучення, кошти спеціального фонду також стають бюджетними та підпадають під дію правил обліку, оприбуткування та звітності державних бюджетних установ.  Докладно про кошторис, статті видатків, тарифікаційний список, штатний розпис читайте у посібнику “Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи”.

Реалізація повноважень щодо набуття фінансової автономії закладом освіти передбачає спеціальне навчання та підвищення кваліфікації керівників і адміністрації з питань фінансово-господарської діяльності та нормативно-правового забезпечення.

Про переваги фінансової автономії закладів освіти зазначає і освітній омбудсмен у статті “Як фінансова автономія закладів освіти впливає на якість освіти та збір коштів із батьків”.

Довідкова література та публікації