Модуль 2. Психологічна безпека

Питання психологічної безпеки є актуальними для усіх учасників освітнього процесу, це один із пріоритетів для формування політики школи та професійного розвитку педагогічних працівників.

Отож розгляньмо ключові поняття модуля:

Психологічна безпека середовища

стан середовища, вільний від проявів психологічного насильства у взаємодії людей, що сприяє задоволенню основних потреб в спілкуванні і, як наслідок, забезпечує психологічну захищеність її учасників

Психологічна безпека особистості

проявляється у здатності зберігати стійкість у середовищі з певними параметрами, зокрема і з психотравмувальними впливами, в опорі деструктивним внутрішнім і зовнішнім впливамu

Зрозуміти, як створити у школі психологічно безпечне середовище для кожної та кожного, допоможе формула психологічної безпеки особистості:

Докладніше про складники формули — в додатковому матеріалі «Формула психологічної безпеки особистості».

Ключовим аспектом для формування та розвитку психологічної безпеки в закладі загальної середньої освіти є нормалізація системи відносин у таких напрямах:

  • управління, де важливу роль відіграє стиль управління, компетентність керівництва, злагодженість дій адміністрації та колективу;
  • організація освітнього процесу, де було б збалансоване навчальне та психоемоційне навантаження учнів, передбачені можливості для розвантаження, зміни видів діяльності як дітей, так і дорослих, забезпечене прозоре оцінювання, конструктивна критика, позитивне сприйняття учнів;
  • педагоги, що передбачає створення умов для розвитку професійної компетентності, позитивної мотивації професійної діяльності, стабілізації емоційного стану;
  • система відносин між усіма учасниками освітнього процесу, де пріоритетними є конструктивний стиль спілкування, використання можливостей самоврядування, відкрита і системна взаємодія адміністрації, педагогічного колективу та батьків задля забезпечення найкращих інтересів дитини, нульова толерантність до будь-якого виду насильства, булінгу. Також в умовах воєнних дій важливо забезпечити психосоціальну підтримку у шкільному середовищі.