Модуль 3. Інформаційна безпека

У сучасному світі інформація відіграє вирішальну роль у всіх сферах життя, зокрема в комунікації, бізнесі, освіті, медицині, науці. Дані є цінним ресурсом, яким можуть користуватися з маркетинговою або з іншою маніпулятивною метою. Тому інформацію треба захищати, а її використання регулювати на рівні як держави, так і кожної окремої інституції.

А перш ніж розпочати, пропонуємо переглянути відео: