Назад до Корисних матеріалів
12.08.2022
~ 1 хв.

Зарахування до школи дитини з особливими освітніми потребами

ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО ЧИ СПЕЦІАЛЬНОГО КЛАСУ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Зарахування дитини на навчання до школи, гімназії або ліцею відбувається відповідно до “Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України №367 від 16 квітня 2018 року (далі – “Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів…”), 

з урахуванням особливостей, передбачених наказом Міністерства освіти і науки України №274 від 28 березня 2022 року “Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану” (далі – Наказ МОН України №274), 

а також – наказом Міністерства освіти і науки України №438 від 13 травня 2022 року “Про деякі питання зарахування до закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні”(далі – Наказ МОН України №438).


У “Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів…” питанню зарахування дитини з особливими освітніми потребами присвячено один абзац, що може створювати хибне уявлення про складність реалізації такого процесу на практиці. Так, відповідно до пункту 6 розділу І “Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів…” для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу до відповідної заяви необхідно додати висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (або ж витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації). 

У заяві, що подається до закладу освіти для зарахування, також додатково зазначається про потребу у додатковій, постійній чи тимчасовій підтримців в освітньому процесі. 

Що ж стосується практики, то станом на сьогодні у процесі зарахування дитини з особливими освітніми процесами часто можуть виникати певні труднощі. 22 травня 2022 року Верховна Рада України розглянула та взяла до відома “Звіт Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування випадків та причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг” (далі – Звіт ТСК ВРУ)

Метою діяльності згаданої Тимчасової слідчої комісії ВРУ було дослідження ефективності діяльності профільних міністерств щодо дотримання прав дитини та батьків дітей з особливими освітніми потребами на спеціальну (інклюзивну) освіту під час проведення реформування системи закладів інституційного догляду та виховання. Так, у розділ 2 згаданого Звіту ТСК ВРУ зазначається про наявність значного переліку проблем, пов’язаних з реалізацією права на доступ до освіти, а також непоодинокими випадками подання скарг про відмову у зарахуванні дитини до закладу загальної середньої освіти за місцем проживання і відкриття інклюзивного класу. Такі скарги стають можливими і через недоліки процедури зарахування дітей з особливими освітніми потребами до школи, і через фактичні обставини, які мають місце на практиці. 

“Треба визнати, що іноли заяви про зарахування дитини з особливими освітніми потребами до закладу освіти на інклюзивне навчання подаються батьками в терміни, які не дають можливості закладам підготуватися та створити відповідні умови. […] Очевидно, що школа не в змозі швидко організувати навчання дитини з ООП, особливо якщо такого класу у школі до цього не існувало. Для деяких дітей з ООП є потреба у закупці допоміжних засобів, які не можна придбати за один день, у пошуку спеціалістів з корекційно-розвиткових занять, фізичному прилаштуванні приміщень тощо. Своєчасне і належне виконання обов’язку директора з організації інклюзивного навчання стає неможливим”, – зазначається у Звіті ТСК ВРУ.

Враховуючи наведене, вважаємо за необхідне звернути особливу увагу заявників на необхідності відповідального ставлення до організації зарахування дитини з особливими освітніми процесами, а саме: завчасно проаналізувати доступні заклади загальної середньої освіти на предмет наявності вже існуючих інклюзивних інклюзивних чи спеціальних класів, завчасно подати відповідну разом з усіма необхідними документами заяву про зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу, а також за потреби бути готовим здійснювати захист порушених прав.

Автор статті – Микита Буров, юрист проєкту “Про.Підтримка”.

Матеріал підготовлено у рамках проєкту “Про.Підтримка”, який підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи.