Назад до новин
21.10.2022
~ 10 хв.

Навчальну програму «Компетенції.ПРО» успішно завершено

Підвищення якості післядипломної освіти керівників ЗЗСО

Новий формат роботи «Про.Світ»: масштабний проєкт із розвитку та підвищення компетентностей освітніх управлінців та навчальна програма «Компетенції.ПРО»

Останні роки дільність «Про.Світ» була зосереджена на розвитку українських шкіл шляхом навчання директорів, ми активно працювали з директорами закладів загальної середньої освіти та впроваджували інноваційні підходи до управління навчальними закладами через навчальні програми і менторський супровід. 221 школа пройшла освітню трансформацію разом з «Про.Світ», 3730 освітян стали учасниками наших 12 успішно реалізованих загальноукраїнських освітніх програм. Наступний крок – інституціалізація наших знань.

«Про.Світ» розпочинає працювати із ключовими інституціями, які займаються підвищенням кваліфікації директорів, а саме Інститутами післядипломної педагогічної освіти, адже навчання за їх освітніми програмами є основним джерелом професійного розвитку для директорів. Наша мета – запровадити зміни у системі післядипломної педагогічної освіти, що базуються на компетентнісному підході до підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО.

Мета проєкту: запровадити зміни у системі післядипломної педагогічної освіти, які базуються на компетентнісному підході до підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО.

Мета реалізується в трьох Цілях, зазначених нижче:

 • Розроблення варіативної модульної програми «Управління школою: практикум щодо впровадження шкільної автономії», яка базується на компетентностях, необхідних для зміни ролі керівника ЗЗСО відповідно до ЗУ «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», методичного посібника для викладачів ІППО та інструменту оцінки стану впровадження автономії в ЗЗСО;
 • Підготовка викладачів ІППО до запровадження модульної варіативної програми «Управління школою: практикум щодо впровадження шкільної автономії» через проведення курсів підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО та заходів міжкурсового періоду включно з імплементацією інструменту оцінки стану впровадження автономії в ЗЗСО;
 • Поширення результатів навчальної програми, практичних рекомендації та досвіду учасників програми серед освітянської спільноти, масштабування впливу програми через створення інформаційних матеріалів, співпрацю з медіа та проведення Форуму.

У рамках проєкту учасники отримали можливість:

 • створити авторську освітню програму для підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО;
 • удосконалити вміння адаптовувати освітні програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників під запит аудиторії;
 • розробити та впровадити власні тренерські програми за міжнародними стандартами;
 • засвоїти нові підходи до навчання дорослих;
 • дізнатися, як користуватися платформою для оцінки впровадження автономії в ЗЗСО.

Отож, наші результати:

 • підписано договори про співпрацю із 25 ІППО;
 • за результатами відкритого конкурсу відібрано 50 працівника ІППО (по 2 особи з кожного) для проходження навчання за програмою «Управління школою: практикум щодо впровадження шкільної автономії»;
 • 25 сформованих програм курсів для керівників ЗЗСО, що затверджені науково-методичними радами ІППО, внесені до плану роботи інституту;
 • 50 викладачів ІППО пройшли навчальну програму “Управління школою: практикум щодо впровадження шкільної автономії”.

Ключовим завдання учасників навчальної програми Компетенції.Про було запровадження курсів для керівників ЗЗСО з теми автономії школи у ОІППО, де вони працюють.

В цілому ціль навчальної програми щодо інституалізації та масштабування підходів і практик по впровадженні шкільної автономії досягнуто. Освітні програми підвищення кваліфікації для керівників ЗЗСО розроблено у 24 ОІППО України (96%), більшість з них схвалені і розпочався процес впровадження (25-ий заклад – Херсонський ОІППО – знаходиться на тимчасово окупованій території).

Для реалізації програми для викладачів та методистів ІППО укладено методичний посібник “Розвиток закладу загальної середньої освіти в умовах децентралізації”, у якому відповідно до програми описані різні підходи щодо освіти дорослих, які базуються на розвитку компетенцій, вміщено інструменти, форми та методи роботи з освітніми управлінцями. Запропоновані матеріали стали основою для розроблення учасниками освітніх програм курсів підвищення кваліфікації, що відповідають викликам та потребам керівників ЗЗСО.

Методичний посібник
“Розвиток закладу загальної середньої освіти в умовах децентралізації”

Посібник рекомендовано до друку та використання в освітньому процесі Вченою радою Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол No 3 від 30 червня 2022 р.).

24 вересня відбувся Освітній форум “Сьогодні заради майбутнього. Школа у воєнний час” в Українському католицькому університеті в партнерстві з Інститутом лідерства та управління УКУ.

25 вересня відбулося завершення навчальної програми “Компетенції.ПРО”.
Подія відбулася у закритому форматі.

Учасники, які, відповідно до Умов участі у навчальні програмі “Компетенції.ПРО”, відвідали мінімум 70% навчальної програми та виконали усі практичні домашні завдання отримали сертифікат обягом 2 кредити ЄКТС (40 годин аудиторної та 20 годин самостійної роботи), змішана (очна (денна) та дистанційна) форма підвищення кваліфікації.

Назва: Освітня програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти “Підвищення якості післядипломної освіти керівників ЗЗСО”

Укладачі програми: Пєтушкова О. Д., голова «Про.Світ»
Калінін А. В., керівник проєктів «Про.Світ»
Аносова А. В., дизайнерка освітніх програм «Про.Світ», к.пед.н.

Мета: Підвищити рівень професійної компетентності науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти щодо впровадження автономії закладу загальної середньої освіти

Напрям: Програма орієнтована на розвиток й удосконалення професійних компетентностей викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти

Зміст: Навчання відбувалось в форматі шести модулів з таких тематик:

 • Навчальний модуль І “Організаційна автономія школи”;
 • Навчальний модуль ІІ “Кадрова автономія школи”;
 • Навчальний модуль ІІІ “Академічна автономія школи”;
 • Навчальний модуль ІV “Фінансова автономія школи. Стратегія ЗЗСО”;
 • Навчальний модуль V “Стратегія розвитку школи”;
 • Діагностико-аналітичний модуль.

Обсяг: 2 кредити ЄКТС (40 аудиторних годин, 20 годин самостійної роботи)

Форма та формат: Змішана (очна (денна) та дистанційна)

Перелік компетентностей, які передбачені програмою щодо розвитку / формування: Громадянська, соціальна, культурна, підприємницька, освітологічна, нормативно-правова, управлінська, соціально-психологічна, науково-методична, компетентність з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку, лідерська, інформаційно-цифрова, інноваційна, здатність до навчання впродовж життя

Публікація підготовлена в рамках проєкту «Підвищення якості післядипломної освіти керівників ЗЗСО», який реалізує Центр Інноваційної Освіти «Про.Світ» за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян, та розширює можливості громад.