Назад до проєктів та програм
Програма
Завершено
2023 рік
~ 8 хв.

Освітня програма підготовки тренерів «Про.Безпека: безпечна освітня екосистема громади»

Програма допомагає підвищити рівень професійної компетентності тренерів проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей» щодо створення безпечного та сприятливого середовища для навчання дітей. Після проходження навчання тренери втілили програму у 110 громадах України.

Програму реалізували в межах проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей» за підтримки ULEAD з Європою. 

Назва

Освітня програма підвищення кваліфікації «Про.Безпека: безпечна освітня екосистема громади» для тренерів проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей».

Мета

Підвищити рівень професійної компетентності тренерів проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей» щодо створення безпечного та сприятливого середовища для навчання дітей

Розробники

Олександра Пєтушкова, голова ГО «Про.Світ»

Анастасія Аносова, програмна менеджерка ГО «Про.Світ», кандидатка педагогічних наук

Станіслав Клосовський, проєктний менеджер ГО «Про.Світ»

Тетяна Луговська, заступниця голови ГО «Центр інноваційної освіти “Про.Світ”» з питань моніторингу та оцінки, психологиня. 

Напрям

Розвиток й вдосконалення професійних компетентностей тренерів проєкту «Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей»

Зміст

Розкриває питання: 

фізичної безпеки учнів у школах (складання та відпрацювання алгоритмів дій для учасників освітнього процесу після сигналу небезпеки; безбар’єрності у школі; безпечної дороги до закладу освіти, функціоналу класу безпеки; надання домедичної допомоги); 

забезпечення інформаційної безпеки школи (розвитку інформаційної гігієни та академічної доброчесності, організації дистанційної роботи і дистанційного навчання); 

психологічної безпеки в освітньому середовищі (індикаторів психологічної травмованості дитини та способів надання їй підтримки, профілактики професійного вигорання та підтримки ресурсності педагога, адаптації, інтеграції та залучення в освітній простір дітей із різними життєвими обставинами); 

взаємодії зацікавлених сторін у громаді (корупційних ризиків та їхнього впливу на формування безпечного освітнього середовища)

тренерської майстерності (Структури та складових тренінгу, стилів навчання, методів активного навчання дорослих, динаміка групи)

Обсяг

2 кредити ЄКТС (40 аудиторних годин, 20 годин самостійної роботи)

Форма

Очна (денна)

Перелік компетенцій, які вдосконалять / сформують учасники програми

Загальні компетентності: громадянська та соціальна.

Професійні компетентності керівників закладів загальної середньої освіти: емоційно-етична, здоров’язбережувальна й інформаційно-цифрова.

Професійні компетентності педагогічних працівників: інформаційно-цифрова,  психологічна, емоційно-етична, здоров’язбережувальна й організаційна.

Очікувані результати

Учасники навчаться діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини і громадянина. Вони  розвинуть навички роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня.

Також після проходження програми учасники краще орієнтуватимуться в інформаційному просторі. Вони ліпше усвідомлюватимуть особисті відчуття, почуття, емоції та потреби, керуватимуть власним емоційним станом, а ще враховуватимуть в освітньому процесі індивідуальні особливості учнів.

Усе це надасть їм здатність організовувати безпечне освітнє середовище, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

ТривалістьВартістьУчасникиЛокація
З березня до грудня 2023 рокуБезоплатно30Київ

Ця програма була підготовлена за підтримки Європейського Союзу і його держав-членів Німеччини, Польщі, Данії та Словенії. Зміст цієї публікації / цього відео є виключною відповідальністю її / його авторів та не обов’язково відображає позицію Програми «U-LEAD з Європою», Європейського Союзу і його держав-членів Німеччини, Польщі, Данії та Словенії.

Реалізовано за підтримки