Як освітянам захищати свої права під час воєнного стану: ключові тези прямого етеру із освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим
12 травня відбувся прямий етер із освітнім омбудсменом Сергієм Горбачовим.

Чи має директор зменшувати навантаження під час дистанційної роботи в період воєнного стану? Яким чином відбувається виплата заробітної плати викладачам, які знаходяться на тимчасово окупованій території? Як здійснювати оцінювання дітей, якщо вчитель за кордоном і у закладі відсутній електронний журнал?

На ці та інші питання можна знайти відповідь, переглянувши запис етеру на Фейсбук-сторінці Центру Інноваційної Освіти "Про.Світ", а нижче ділимося з вами ключовими тезами.
Які прийняті рішення за ці місяці повномасштабного вторгнення найбільше захищають педагогів?
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII
Стаття 57-1. Забезпечення державних гарантій, створення безпечного освітнього середовища, організацію здобуття освіти, освітнього процесу в умовах воєнного стану, збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом тощо.

Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136-IX

У цьому документі визначено:
- порядок переведення працівника на іншу роботу;
- порядок розірвання трудового договору за ініціативи працівника та роботодавця;
- тривалість часу та відпочинку;
- робота в нічний час;
- особливості залучення до роботи жінок та працівників, які мають дітей;
- умови та порядок оплата праці;
- надання відпусток.

Наказ МОН від 28.03.2022р. №274 "Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні".

Підпункт 3 пункту 1 наказу щодо того, що органи управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, зокрема у підпорядкуванні яких перебувають заклади загальної середньої освіти та установи освіти зобов'язані забезпечити оплату праці працівників закладів освіти та установ освіти незалежно від їх поточного місця проживання (перебування) в Україні чи за її межами, у тому числі шляхом прийняття рішення (розпорядження, наказу) про оголошення простою у закладах освіти, що не можуть здійснювати освітню діяльність внаслідок збройної агресії російської федерації.
Як працівник має інформувати керівника про те, що він виїжджає за межі України? Це має бути заява, наказ?
Працівники, які обіймають ці посади, також цілком можуть виконувати свої трудові обов'язки дистанційно. Нагадую, чинне законодавство не встановлює жодних територіальних обмежень щодо робочого місця працівника в умовах дистанційної роботи. Відповідно до статті 60-2 Кодексу законів про працю України, дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Також Міністерство освіти і науки України видало відповідний лист № 1/3463-22 від 15.03.2022 року щодо можливості дистанційної роботи працівників з-за кордону.

У закладі освіти обов'язково видається наказ про дистанційну роботу.

Зазвичай педагогічний працівник пише заяву на директора, у якій вказує наявність техніки та інтернету для виконання службових обов'язків і вказує місце свого перебування.

Не вирішене питання заповнення журналів обліку проведених занять та навчальних досягнень учнів , він може заповнювати в електронному форматі, а паперові журнали заповнити (якщо у цьому є потреба) після завершення дії воєнного стану. Ми зверталися до центральних органів влади щодо врегулювання питання заповнення класних журналів у паперовій формі з певною періодичністю безпосередньо у закладі освіти. Нормативно це питання поки що залишається неврегульованим.
За яких умов доцільно подати наказ про простій закладу? І коли він має відновити свою роботу?
Під час воєнного стану, коли заклад освіти не має жодних можливостей працювати (хоч дистанційно, хоч очно), оптимальним рішенням, яке визначено законодавством, є оголошення простою. Простій – зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами (стаття 34, 113 Кодексу Законів про працю України). У цьому випадку ситуація простою відбувається не з вини працівників закладів освіти. Тобто у зоні бойових дій, на тимчасово окупованих територіях оголошується простій. В інших ситуаціях варто оголосити дистанційне навчання, якщо педагоги спроможні виконувати свою роботу дистанційно.
А що в ці періоди із заробітною платою вчителів та техпрацівників?
Час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Тобто під час воєнного стану керівник не може виплачувати працівникові закладу освіти менше ⅔ тарифної ставки. Це визначено статтею 113 Кодексу законів про працю України. Водночас закон не забороняє виплачувати вище, ніж ⅔ тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Зокрема, більший розмір може встановлюватися галузевими нормативними документами та колективними договорами.

Відповідно до листа МОН №1/3378-22 від 07.03.2022, оплата праці усім працівникам (педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам) закладів і установ освіти, навчання у яких призупинено, здійснюються в розмірі середньої заробітної плати, а тих педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за тарифікацією, із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

Якщо освітній процес відбувається в очному або дистанційному форматі, то заробітна плата виплачується у повному обсязі.
А чи має в цей час працівник бути на робочому місці? Як бути, якщо керівництво вимагає бути присутнім на робочому місці?
Оголошення простою означає, що працівник не зобов'язаний виходити на роботу та виконувати службові або посадові обов'язки. Виходити на роботу працівник в такому разі має тільки якщо був виданий відповідний наказ місцевої військової адміністрації долучатися до робіт із забезпечення діяльності критичної інфраструктури.

Якщо працівник виконує роботу, навіть не обумовлену трудовими обов'язками, це не простій, а робота, яка має оплачуватися в повному обсязі.
А чи може заклад відправляти лиш частину працівників на так званий "простій"?
Так, може. Педагогічний працівник може працювати дистанційно, але технічний персонал та інші працівники, на жаль, не можуть. Тому простій можна оголосити лише частині працівників закладу освіти.

Але у зоні бойових дій, на тимчасово окупованих територіях усім працівникам закладу освіти простій потрібно оголошувати для всіх працівників.
Ще ряд звернень від педагогів стосувалися неправомірності розпоряджень органів місцевого самоврядування, які суперечать законам України. Зокрема, скорочення чи скасування доплат, закриття позашкільних закладів, скасування гурткової роботи, доплати за кабінети, перевірку зошитів, надбавку за вислугу років тощо.

Що Ви про це думаєте?
Тут потрібно враховувати вид нарахування доплати чи надбавки. Наприклад, якщо педагог отримує доплату за класне керівництво, то її педагогічному працівнику буде правильним продовжувати виплачувати, оскільки навіть дистанційно педагог виконує свої обов'язки та координує роботу свого класу. Те ж саме стосується доплати за перевірку навчальних робіт учнів. Якщо ж працівник отримує доплати за завідування кабінетом і знаходиться за кордоном – то зрозуміло, що виконувати саме цю роботу дистанційно він не може – у такому разі правильним буде тимчасово не виплачувати ці доплати, оскільки поки що ця робота фактично не виконується.

Відповідно до листа МОН від 25.04.2022 р. № 274 "Про оплату праці працівників закладів освіти", обсяги освітньої субвенції буде зменшено у червні-грудні поточного року, що призведе до недофінансування видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів освіти, які здійснюються за рахунок освітньої субвенції, в середньому на 17% щомісяця. Цим листом визначено, що керівники закладів освіти мають встановлювати працівникам підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати), надбавки і доплати за окремі види діяльності у розмірах, визначених нормативними актами з оплати праці.

Керівники закладів освіти мають право зменшувати розміри лише тих доплат і надбавок, які встановлені нормативними актами у граничних розмірах або мають необов'язковий характер (за складність, напруженість, за виконання особливо важливої роботи, за престижність праці тощо) і розмір яких залежить від наявного фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі. Також у листі зазначається, що Міністерство освіти і науки ініціюватиме внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання встановлення надбавок і доплат. Тому необхідно слідкувати за змінами в законодавстві та повідомленнями Кабміну і МОН.
Ще одне питання стосується відпустки вчителів та всіх виплат, які надавалися до відпусток (наприклад, на оздоровлення)?
У період дії воєнного стану щорічна основна оплачувана відпустка надається всім працівникам тривалістю 24 календарні дні (стаття 12 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"). За звичайних умов виплата допомоги на оздоровлення педагогічним та науково-педагогічним працівникам проводиться в повному обсязі, тобто в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) (стаття 57 Закону України «Про освіту»).

Відповідно до статті 57-1 Закону України "Про освіту" (яка була внесена в Закон України "Про освіту" під час воєнного стану в березні 2022р.), працівникам закладів освіти, установ освіти, наукових установ, у тому числі тим, які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану в Україні чи окремих її місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання (перебування), залишити робоче місце, незалежно від місця їх проживання (перебування) на час особливого періоду гарантується: збереження місця роботи, середнього заробітку, здійснення виплати стипендії та інших виплат, передбачених законом. Рекомендую слідкувати за законодавством та повідомленнями Кабміну та МОН, адже ситуація змінюється й відповідно можуть бути зміни на державному рівні щодо нарахування виплат допомоги на оздоровлення.
У наш час слово безпека стало своєрідним тригером, адже ми не можемо сказати, що ми у повній безпеці на території України. Але кожний керівник має турбуватися та створювати безпечні (у нашому випадку умовно безпечні) умови праці. Як дотримуватися безпеки на тимчасово окупованих територіях? Які основні правила?
Ми розуміємо складність і навіть трагізм ситуації працівників закладів освіти, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Головне - зберегти життя і здоров'я, не наражатися беззбройним людям на небезпеку. Але все ж закликаємо не зраджувати свою державу та не співпрацювати з окупантами й колаборантами.

На жаль, ми не можемо рекомендувати, як саме педагогам уникати цієї співпраці, адже все залежить від конкретної тимчасово окупованої території, ситуації, в якій знаходиться конкретна людина.

Якщо у педагога є можливість організувати дистанційне навчання для ваших учнів – організовуйте, але просимо приховувати це! Вже є факти, коли за організацію освітнього процесу за українськими програмами на освітян здійснювався тиск, погрози з боку окупаційної влади.
Ціла низка запитань стосується забезпечення права дитини на освіту, отримання документів про освіту.

Чи можлива спрощена процедура прийому документів учнів до 1 класу у воєнний час? (без прив'язки, до прикладу, до місця проживання)
Держава гарантує здобуття загальної середньої освіти в закладі тієї територіальної громади, де зареєстрована особа, зокрема внутрішньо переміщених дітей, за найбільш безпечною для дитини формою навчання.

Заклади освіти в деяких містах уже розпочали прийом документів на зарахування до першого класу. Процедура зарахування відбувається відповідно до "Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти" (Наказ МОН №367 від 16.04.2018). Тобто для багатьох дітей вона пройде за звичною процедурою.

Водночас через воєнний стан цьогорічна процедура зарахування до першого класу має свої особливості. Адже частина дітей дошкільного віку, які з 1 вересня мають стати школярами, через небезпеку разом із батьками вимушено перемістилися в межах України, частина зовсім втратили дім, тому вони розпочинатимуть навчання в школі за новим місцем перебування. Частина дітей знаходиться разом із батьками за кордоном, і перед батьками постає нелегкий вибір – залишатися за кордоном та зарахувати дитину до місцевої школи країни перебування чи повертатися в Україну.

Для того, щоб зарахувати переміщену дитину до першого класу, один із батьків, опікунів або інших законних представників у визначені місцевою владою терміни має подати до закладу освіти, який обслуговує територію проживання дитини, заяву.

Заяву на зарахування до першого класу можна подавати особисто, електронною поштою, факсом або іншим зручним способом для заявника.


До заяви додається:
- копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;
- оригінал або копія медичної довідки за формою № 086-1/о.


Водночас наголошуємо батькам, законним представникам дитини-переселенця, що в умовах воєнного стану необхідно надати до закладу освіти один із нижче перерахованих документів:
- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- довідку про звернення за захистом в Україні;
- посвідчення біженця;
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.


Якщо у дитини-переселенця відсутнє свідоцтво про народження або інший документ, що підтверджує особу дитини, вона зараховується до закладу освіти без свідоцтва чи іншого документу, що підтверджує особу дитини.

Якщо в дитини немає свідоцтва про народження – керівник закладу освіти зобов'язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцеперебуванням закладу освіти, щоб сприяти оформленню свідоцтва (лист МОН від 16 квітня 2022 р. № 1/4202-22).


Зверніть увагу, що відсутність оригіналу або копії медичної довідки за формою № 086-1/о не є підставою для відмови у зарахуванні до 1 класу.

Оскільки частина переселенців не має змогу вчасно оформити медичні довідки дітей, то просимо узгодити питання щодо термінів надання медичної довідки з керівником закладу освіти. Але довідка обов'язково має бути надана до початку навчального року.

В умовах війни емоційний стан дитини дуже вразливий, тому когнітивні процеси можуть в окремі моменти відключатися: дитина швидко втомлюється, забуває, розсіяна увага. Як за таких умов оцінювати дитину?
За даними дослідження компанії Gradus Research щодо психологічного стану дитини після початку повномасштабної війни, 75% від усіх батьків, які взяли участь в опитуванні, стверджують, що їхні діти демонструють ті чи інші ознаки психотравматизації. У 41% дітей підвищений рівень тривожності, 29% дітей мають порушення сну, 16% дітей страждають на порушення пам'яті, уваги та здатності навчатися. Війна дуже сильно вплинула на стан дітей. Фактично кожна дитина потребує психологічної допомоги. Тому просимо батьків звернутися до психолога, щоб допомогти дитині й попередити ще більші наслідки війни, а психологів, педагогів пропонувати й надавати допомогу дітям, незалежно від того, де знаходиться дитина, в Україні чи за кордоном.

Як здійснювати оцінювання - визначено наказом МОН від 01.04.2022 року № 290 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року". Зокрема, щодо дітей, які були переміщені в межах України або за кордон, рекомендується за рішенням педагогічної ради закладу, затвердженим відповідним наказом, оцінювання за ІІ семестр учнів 5-8 та 10 класів в окремих випадках здійснювати не за 12-бальною шкалою, а в форматі «зараховано»/«не зараховано».

Йдеться про такі випадки:
  • відсутність результатів оцінювання з об'єктивних причин, зокрема відсутність в учнів із певних обставин можливості долучитися до навчання під керівництвом педагогів;
  • у разі проведення понад 50% уроків з певного предмета у дистанційному форматі;
  • під час оцінювання предметів варіативної складової.

За відсутності в учнів з числа тимчасово переміщених осіб та з тимчасово окупованих територій задокументованих результатів оцінювання за І семестр річне оцінювання може здійснюватися за результатами ІІ семестру. За відсутності в учнів результатів підсумкового оцінювання за ІІ семестр річне оцінювання може здійснюватися за результатами І семестру з урахуванням поточного оцінювання в ІІ семестрі.
Який заклад освіти повинен видавати документи про освіту учням 9-х та 11-х класів із числа внутрішньо переміщених осіб? У тому числі, якщо вони перебувають за кордоном.
Здобувачам освіти, які були вимушені змінити місце навчання та/або місце проживання (перебування) і перебувають в Україні чи за її межами та здобувачам освіти з тимчасово окупованих територій, якщо в таких учнів відсутні задокументовані результати оцінювання за І семестр – свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнаками про досягнення у навчанні – золотими медалями «За високі досягнення у навчанні» та срібними медалями «За досягнення у навчанні» пропонується видавати за результатами річного оцінювання.

Замовляти документи про освіту випускникам можуть як заклади освіти, в яких вони навчалися раніше, так і заклади, де діти навчаються зараз.

Якщо на час закінчення навчального року заклад освіти, випускникам якого було замовлено свідоцтва, не функціонує внаслідок війни, видачу свідоцтв та заповнення додатків до них може здійснити інший заклад освіти за місцем перебування випускника (для учнів, які перебувають за кордоном – будь-який заклад освіти в Україні), визначений органом управління у сфері освіти. У цьому випадку в додатку уповноваженою особою закладу освіти, що заповнила додаток до свідоцтва, робиться запис з посиланням на наказ «Додаток заповнено на підставі наказу МОН від … № …» (проставляються реквізити наказу МОН: від 1 квітня 2022 №290).

Звертаємо увагу, що відповідно до наказу МОН від 04.02.2014 № 97 (зі змінами), описи документів про освіту не містять вимог щодо наявності печатки закладу освіти як на свідоцтві, так і на додатку до нього.

Якщо дитина знаходиться за кордоном, є два шляхи отримання документа про освіту.

  1. Якщо дитина продовжує навчатися дистанційно у школі на території України, то саме ця школа і видасть документ про освіту.

  2. Не завжди дитина може навчатися у школі, яка знаходиться на території України, оскільки у переважній більшості країн є обов'язковим навчання дітей у місцевих школах.

Тому для отримання документа про освіту (а особливо актуально це для учнів 9 та 11 класів) здобувач освіти може навчатися в Міжнародній українській школі, яка здійснює навчання дітей, що знаходяться за кордоном та координує освітній процес у суботніх школах.

Також дитина може навчатися в українських суботніх школах. Для отримання документа про освіту, учень має навчатися в українських школах, із якими Міжнародна українська школа має укладений договір.

Документ про освіту не обов'язково отримуцвати у вигляді "пластику". Цього року достатньо вказати номер свідоцтва в ЄДЕБО (всю цю інформацію випускники отримають засобами електронного зв'язку).
Хочу отримувати щомісячний привіт від команди "Про.Світ"!
Ми маємо чудову традицію - щомісячні розсилки, в яких ми розповідаємо про можливості, корисні матеріали та підбірки інструментів для освітян! Натискайте на кнопку, заповнюйте форму і зовсім скоро ви отримаєте свою першу про.світянську розсилку.
Пам'ятайте, що кожен є частиною змін!