Профстандарт директора школи: перемога та виклик в одному документі

Відтепер директор це не просто вчитель зі стажем, який доріс до того, аби керувати закладом, а окрема повноцінна посада. Впродовж минулого року Міністерство освіти і науки України організувало роботу над розробкою профстандарту. ГО "Центр Інноваційної освіти Про.Світ" надавала пропозиції та моніторила процес виходу документу. А вже у вересні цього року Мінекономіки затвердили профстандарт керівника ЗЗСО. Тож, що важливо знати про цей документ, і які можливості він відкриває – спробуємо розібратись.
Джерело: сайт Міністерства освіти і науки України
Ознайомитись з профстандартом можна за посиланням
Профстандарт це важливий крок не лише у продовжені реформування освіти, а й у зміні культури сприйняття ролі директора школи. Адже важливо розуміти, що мета професійної діяльності керівника ЗЗСО полягає у здійсненні безпосереднього управління закладом. Ще до впровадження реформи децентралізації та ЗУ "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту" директор закладу освіту був радше виконавцем, який виконував накази засновників. Він ніс повну відповідальність за заклад освіти, проте не міг самостійно ініціювати зміни, приймати рішення. З прийняттям профстандарту, директор це чітка та окрема позиція, з визначеними обов'язками та компетенціями.

Першим кроком до цих змін став Закон "Про повну загальну середню освіту" за якими дана посада передбачає конкурсний відбір кожні 5 років. А згідно із профстандартом посаду директора може обіймати особа з дипломом магістра та засвоєним курсом з управлінської діяльності. Документом передбачено проведення атестації не рідше, ніж один раз на 5 років, за результатами якої визначається відповідність керівника займаній посаді. Окрім цього, у другому розділі профстандарту окреслені вимоги до навчання та професійний розвиток освітніх управлінців. Ключові державні інституції, які спеціалізуються на післядипломній освіті, наприклад Інститути післядипломної педагогічної освіти, вже мають кафедри менеджменту чи лідерства.

Проте поява профстандарту має безпосередньо повпливати на програми підвищення кваліфікації. І, звісно, на освіту майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти. Адже даний стандарт розкриває не лише функції чи завдання людини на посаді керівника, а й знання, вміння та компетентності, якими необхідно володіти. Тож, як ІППО, так і ЗВО мають не лише йти в ногу з часом, а й випереджати зміни і готувати програми, які допоможуть розвивати ці компетентності. Також підготують керівників до нових викликів. І не менш важливою є консультаційно-менторська роль під час підвищення кваліфікації наявних керівників. Адже саме інститути післядипломної освіти можуть рекомендувати ті чи інші інструменти для якісного та ефективного управління ЗЗСО та розглядати індивідуальні кейси/виклики.


Профстандарт узагальнює перелік необхідних компетенцій і функцій освітнього управлінця. Фактично він є профілем сучасного директора школи. Серед ключових компетенцій, які будуть обов'язковими при конкурсному відборі є лідерство, стратегічне управління, інклюзивний підхід, інформаційно-цифрові навички та навіть емоційно-етична сторона. Також компетенції директора є важливими при впровадженні шкільної автономії. Бо саме автономія дозволяє лідеру та колективу школи швидко реагувати на потреби користувачів освітніх послуг, вибудовувати та впроваджувати стратегію розвитку закладу освіти, ефективно діяти під час кризи та приймати найкращі рішення. Детальніше про впровадження шкільної автономії ми розповідали раніше.
Тож, які ще компетенції окреслені у профстандарті директора і що вони означають:
нормативно-правову компетентність, як здатність керуватися в управлінській діяльності нормативно-правовими документами, здатність розробляти документи та укладати угоди;
компетентність стратегічного управління закладом, що в першу чергу передбачає здатність визначення та врахування запиту та очікувань усіх учасників освітнього процесу, а також здатність впровадження інновацій, управління ресурсами, змінами, приймати рішення та здійснювати контроль;
компетентність стратегічного управління персоналом, як здатність здійснювати ефективну кадрову політику, визначати індивідуальну траєкторію розвитку команди та надавати супервізійну підтримку;
компетентність забезпечення якості освітньої діяльності та функціонування внутрішньої та зовнішньої системи забезпечення якості освіти, що передбачає не лише забезпечення організації якісно системи освіти та моніторинг якості освіти, а й зовнішнє проявлення закладу;
компетентність педагогічного, соціального та мережевого партнерства об'єднує в собі здатність організувати ефективну роботу колективу, здійснювати прозору та відкриту інформаційну політику, забезпечувати умови для здійснення дієвого й відкритого громадського нагляду та здатність залучати фахівців;
здоров'язбережувальна компетентність, як здатність забезпечення безпечних та сприятливих умов закладу;
проєктувальна компетентність;
інноваційна компетентність;
здатність до навчання впродовж життя.
Всі ці компетенції ви можете знайти у 4 та 5 розділах профстандарту. У 6 розділі - деталізація та розкриття кожного з них.
Профстандарт – є, автономія школи – нормативно визначена. Питання залишається лише за тим, як реалізувати зазначене, як на рівні підготовки кадрів, так і на рівні підвищення кваліфікації працівників освіти. Тож тепер важливо розвивати нові підходи, які орієнтуються на розвиток компетентностей, використовувати інструменти, які будуть найбільш практико орієнтованими та відповідатимуть потребам керівників та інших учасників освітнього процесу, вчителів, батьків і учнів.


Авторка: Олександра Пєтушкова, голова Центру Іноваційнної Освіти "Про.Світ"
Хочу отримувати щомісячний привіт від команди "Про.Світ"!
Ми маємо чудову традицію - щомісячні розсилки, в яких ми розповідаємо про можливості, корисні матеріали та підбірки інструментів для освітян! Натискайте на кнопку, заповнюйте форму і зовсім скоро ви отримаєте свою першу про.світянську розсилку.
Пам'ятайте, що кожен є частиною змін!