Назад до Корисних матеріалів
10.08.2022
~ 1 хв.

ЗАРАХУВАННЯ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Зарахування дитини на навчання до школи, гімназії або ліцею відбувається відповідно до "Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти", затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України №367 від 16 квітня 2018 року (далі – "Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів…"),

з урахуванням особливостей, передбачених наказом Міністерства освіти і науки України №274 від 28 березня 2022 року "Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану" (далі – Наказ МОН України №274),

а також – наказом Міністерства освіти і науки України №438 від 13 травня 2022 року "Про деякі питання зарахування до закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні" (далі – Наказ МОН України №438).
У 2022 році для зарахування дитини на навчання у перший клас необхідно подати відповідну заяву встановленого зразка до обраного закладу загальної середньої освіти (далі також – школа).

Відповідно до Наказу МОН України №438 така заява подається одним з батьків, опікуном, родичем чи іншим законним представником дитини нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв'язку чи в будь-який інший спосіб. При цьому вибір способу подання заяви про зарахування дитини покладається саме на заявника.

До заяви про зарахування на навчання у перший клас додаються оригінал медичної довідки за формою №086-1/о, а також копія свідоцтва про народження дитини або копія документу, що посвідчує її особу.
Відповідно до Наказу МОН України №274 під час дії воєнного стану у разі вимушеної зміни місця навчання або проживання/перебування здобувача освіти, його зарахування до закладу освіти відбувається на підставі відповідної заяви, що подається у довільній формі та без обов'язкового надання будь-яких інших документів та їх копій.

У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в оформленні такого документу директор закладу освіти невідкладно інформує орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.
Відомості про школу, які можуть бути необхідні для подання заяви про зарахування (наприклад, повне найменування закладу освіти, його місцезнаходження, адреса електронної пошти тощо), можна знайти у реєстрі суб'єктів освітньої діяльності.
На практиці заявники часто здійснюють пошук необхідних контактних даних закладу освіти (наприклад, контактний номер телефону, адреса електронної пошти тощо) на його веб-сайті. Проте за результатами вибіркового моніторингу офіційних сайтів українських шкіл було виявлено, що інформація про контактні дані закладу освіти може бути не актуальною та потребувати оновлення. Так, наприклад, адреса електронної пошти, що вказана на офіційному сайті школи, може не співпадати з відомостями, які містяться у реєстрі суб'єктів освітньої діяльності.

Враховуючи наведене, для направлення заяви про зарахування дитини на електронну пошту закладу освіти варто використовувати відомості, що розміщені у Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності. Разом з тим, з метою уникнення можливих непорозумінь радимо також додатково звернутися до закладу освіти для уточнення необхідних контактних даних та за потреби перенаправити відправлений електронний лист із заявою.
Відповідно до Наказу МОН України №438 прийом заяв про зарахування у школу здійснюється до 31 серпня – початку 2022-2023 навчального року. У свою чергу "Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів…" передбачає поділ процесу зарахування на умовні етапи.

Перший такий етап завершується 31 травня. Якщо на цій стадії кількість поданих заяв про зарахування у перший клас не перевищує можливу кількість відповідних місць, не пізніше 1 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

Якщо ж на цій стадії кількість поданих заяв про зарахування у перший клас перевищує можливу кількість відповідних місць, зарахування дітей здійснюється за наступними правилами:
1
не пізніше 1 червня зараховуються діти, які мають першочергове право на зарахування. До цієї категорії належать всі, хто:

  • проживають на території обслуговування школи.
  • є рідними братами/сестрами інших учнів школи;
  • є дітьми працівників школи;
  • є випускниками дошкільного підрозділу школи.
Такими, що проживають на території обслуговування закладу освіти, є мешканці, що мають постійну реєстрацію, та зареєстровані внутрішньо переміщені особи.

Якщо документи на зарахування до 1 класу подають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстрованими на цій території, заклад освіти сприяє їх реєстрації і не відмовляє у прийомі документів.
2
не пізніше 15 червня на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування школи за результатами випадкового жеребкування.
Міністерство освіти і науки України у своєму листі "Щодо зарахування до 1 класу закладів загальної середньої освіти" від 16 квітня 2022 року №1/4202-22 рекомендувало цього року провести зарахування до 1 класу без процедури жеребкування. Заклади освіти самостійно вирішують доцільність проведення такої процедури.
Відповідно до пункту 5 глави 1 розділу ІІ "Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів…" з метою зарахування на навчання до 1 класу осіб з першочерговим правом директор школи вживає заходів щодо раціонального використання наявних приміщень та/або ініціює перед органом, у сфері управління якого перебуває школа: відкриття додаткових класів, вивільнення можливих приміщень та/або внесення змін до організації освітнього процесу (наприклад, проведення освітнього процесу у двозмінному режимі або за дистанційною формою навчання).

У випадку фактичної неможливості зарахувати усіх, хто має першочергове право, орган управління, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, невідкладно має запропонувати перелік інших шкіл, які є максимально доступні та наближені до місця проживання, та сприяє їх подальшому зарахуванню в інші заклади.

Інформацію про зарахування учнів оприлюднюється на стенді школи та її офіційному веб-сайті. За відсутності у школи офіційного веб-сайту, інформація про зарахування розміщується на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти. Відомості про офіційний веб-сайт школи та найменування органу управління, у сфері якого перебуває заклад освіти, можна віднайти у реєстрі суб'єктів освітньої діяльності.
Другий умовний етап розпочинається з 16 червня та триває до 31 серпня – початку навчального року. Зарахування на навчання у такому випадку можливе лише для дітей, які мають право на першочергове зарахування, та за умови наявності вільних місць. Зарахування на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.

Інформація про кількість вільних місць оприлюднюється на інформаційному стенді школи та на її веб-сайті. Часто розділ веб-сайту з такою інформацією іменується "Прозорість та інформаційна відкритість".
На практиці час від часу трапляються випадку порушення прав при зарахуванні дитини до закладу освіти. У такому випадку рекомендуємо письмово звернутися до закладу освіти із вимогою прийняти дитину до школи та надати письмову відповідь. Зробити це можна шляхом безпосереднього відвідування закладу освіти з проставленням на другому примірнику пакету документів штампу з вхідними номером та датою отримання або ж шляхом направлення поштовим переказом з описом та повідомленням про вручення. В якості додаткового інструменти для врегулювання питання можна також розглянути можливість звернення на гарячу лінію Міністерства освіти і науки України.
Автор статті - Микита Буров, юрист проєкту "Про.Підтримка"


Матеріал підготовлено у рамках проєкту "Про.Підтримка", який підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи.